(Hûd - 104.Ayet)

KURANDA HADİSLER HAKKINDA Kİ AYETLER’DEN ÖRNEKLER

Toplumumuzda hadis kavramı öyle bir hal almıştır ki; siz onlara Kitaptan bahsettiğinizde sizin karşınıza (hadis adı altında bir takım sözleri olumsuz bir şekilde) çıkartarak bir savunma şekli haline dönüştürüyorlar. Kuran'a aykırı hadisler (sözler) olmaz. Kuranı açıklayan sözler (hadisler) olur.

Allah Teâlâ bizi Kuranında ikaz etmektedir. Bu ikazlara dikkat edip sınırları geçmemeliyiz. Aksi takdirde İlahi bir azapla karşı karşıya kalırız.

''Allah birdir. O’ndan başka ilah yoktur. Olacağında hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi kesinlikle bir araya toplayacaktır.   Hadis/söz bakımından, Allah'tan daha sadık kim olabilir?'' (Nisa 87)
''Göklerin ve yerin harika düzenine, Allahın yarattığı şeylere ve onların ecellerinin yaklaşmış olabileceğine hiç bakmazlar mı? Peki, bu Kuran'dan sonra hangi hadise/söze iman ediyorlar?''( Araf,185 )

Kuran dan sonra onlar hangi söze (hadise) inanırlar (Mürselat  50)

''İşte bunlar, Allah'ın ayetleridir ki, onları sana hak olarak okuyoruz.Hal böyle iken,
Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise/söze inanıyorlar? ! ( Casiye 6)
Hadisleri okuyup Kuran a uyarmı uymazmı veya uydurma mı veya Hıristiyanlık ve beni İsraileyet mi içermektedir diye bakmazlar. Bunları irdelemeden Her hadis diyerek karşınıza getirilen sözleri dinleyin ve onlara, bu konu ile ilgili ayetleri de beraberinde getirmesini söyleyin işte o zaman sizi aldatan Allah ile aldatamaz.

Allah Teâlâ kuranda bizim bilmemiz gereken hadisleri diğer peygamberlerinkiler de dâhil Kuranda bir kısmını bize bildirmiştir.

Bu hadisleri kurandan alırsak doğru bir şekilde yolumuza devam ederiz.

 Lokman oğluna dedi ki oğulcağızım diye başlayan ayetler.  Birde Allahın de ki diye bize bildirdiği ayetlerde belirtilen hususlardır. Emir Allahtan geldiği için farklı biçimlerde o konular işlenmiştir. O konuyu açmak için Allah Resulü değişik sözler (Hadisler) söylemiştir. İşte bunları mutlaka Kuran da anlatılan konulara vakıf olarak takip etmeliyiz.  O ayetlerle bire bir örtüşen sözler de sağlıklıdır.

Peygamberimizin meclisi Kuran Meclisi idi. Diğer Peygamberlerin de meclisleri Allah Teâlâ nın ayetlerinin okunduğu ve tebliğ edildiği açıklandığı meclisler idi. İşte bu ayetlerin kolayca anlaşılması için Resullerin diğer ayetleri de içerecek şekilde derli toplu konuların birleştirildiği sözleri vardır. Bunu da devamlı Kuran okuyan kimse orada anlatılanları görebilir.

Kuranda yalan hadis (söz) üretenlere aşağılayıcı bir azaptan bahsedilir.

“İnsanlardan öyle kimseler var ki, insanları Allah’ın yolundan saptırmak için, hiçbir bilimsel dayanağı olmayan çelişkili hadisleri, hikmet dolu kitabın ayetleriyle bir tutarlar ve sonra da alay konusu olurlar. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.”(Lokman 6)

“Bu çelişkili hadisleri üretenlere, hikmet dolu kitabın ayetleri okunduğu zaman, sanki onu hiç duymamış gibi, sanki kulakları sağırmış gibi büyüklük taslayarak duymazlıktan gelirler. Böylelerine acıklı bir azabı müjdele” (Lokman 7)

Sağlıklı hadislere örneklerin bazısını Lokman suresinden vermek isterim

“Lokman oğluna öğüt verirken: “Sevgili oğlum, Allaha ortak koşma, kuşkusuz Allaha ortak koşmak büyük bir zulümdür” demişti (Lokman 13)

“Sevgili oğlum, salâtı ikame et/çok çalış ve herkesin kabul edeceği ortak değerleri öğütle, hiç kimsenin onaylamayacağı kötülüklerden vazgeçirmeye çalış ve başına gelecek her türlü zorluğa karşı göğsünü siper et”.(Lokman 17)

“Büyüklük taslayarak insanları küçümseme, ortalarda böbürlenerek dolaşma, Allah, kendini beğenip övünenlerden hoşlanmaz.” (Lokman 18)

“Davranışlarında doğal ol ve insanlara karşı yüksek sesle konuşma. Unutma ki, en çirkin ses eşeklerin sesidir. Bunlar en temel evrensel ilkelerdir.” (Lokman 19)

Şimdi de Kuran dan Hz. İbrahim’in sözlerini de (hadislerini) içeren bazı ayetlerden de örnekler verelim

VE BİR ZAMAN İbrahim babası Âzer'e [şöyle] demişti: “Sen putları ilah mı ediniyorsun? Görüyorum ki sen ve halkın açık bir sapıklık içindesiniz!” (Enam 74)

Ve [sonra] halkı onunla tartışmaya girdi. [Bunun üzerine] onlara: “Beni doğru yola ileten Allah iken benimle Allah hakkında hâlâ tartışıyor musunuz? Ama O'ndan başka ilahlık yakıştırdığınız hiçbir şeyden korkmuyorum, [zira hiçbir kötülük bana dokunmaz] Rabbim dilemedikçe. Rabbim her şeyi bilgisi ile kuşatır; peki bunu hiç düşünmüyor musunuz? (Enam 80)

Ey babacığım, gerçek şu ki, senin hiç haberdar olmadığın bir bilgi ışığı ulaştı bana; öyleyse bana uy ki seni dosdoğru bir yola çıkarayım. (Meryem 43)

Ey babacığım! Gel, Şeytan'a kulluk etme; çünkü Şeytan O sınırsız rahmet Sahibi'ne baş kaldıran biridir! (Meryem 44)

Ey babacığım, ben senin başına O sınırsız rahmet Sahibi'nin katından bir azabın çökmesinden korkuyorum; (öyle bir azap ki,) başına geldiği zaman Şeytan'ın dostu ol[duğunu hemen anlar]sın.” (Meryem 45)

Hani, o babasına ve kavmine “Nelere kulluk ediyorsunuz?” diye sormuştu. (Şura 70)

Hz. İsa dan hadis (söz) örnekleri:

“Bir zamanlar Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: “Ey İsrail oğulları, kuşkusuz ben, benden önce gelmiş olan Tevrat’ı doğrulayıcı, benden sonra gelecek ve İsmi Ahmet olacak bir elçiyi müjdeleyici olarak Allah’ın size gönderdiği bir elçiyim” Ama o elçi kendilerine apaçık delilleri getirince onlar “Bu apaçık bir büyüdür dediler. (Saf 6)

Elçiler insanları İslam’a (Allaha Teslim olmaya) çağırmaktadırlar. Diğerleri ise Allah adına yalan uydurarak elçilerin yolu üzerine oturarak insan şeytanının görevlerini yerine getirmektedirler. Yani Allah adına hareket ettiklerini ve kendilerine teslim olmaları gerektiğini söylerler ve kurtuluşun ancak böyle mümkün olabileceği fikrini yayarlar. Böylece insanlar Allaha tapmak yerine o zatlara tapmış (tabi) olurlar. Allah’a teslim olmak Kuran’a teslim olmaktır. Ayetleri tek tek anlayarak okumak ve gereğini hiç tereddüt etmeden yerine getirmektir.

“Allah adına yalan uydurandan daha zalim kim vardır? Oysa elçi, İslam’a çağırmaktadır. Allah zalim toplumu doğruya iletmez. (Saf 7)

“Onlar ağızlarıyla Allah’ın nur’unu (ayetlerini) söndürmek istiyorlar. İnkârcılar hoşlanmasa da Allah nurunu tamamlayacaktır . (Saf 8)

Ey inananlar, Allah’ın yardımcıları olunuz. Nitekim Meryem oğlu İsa da, havarilerine şöyle demişti: “Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir?” Havariler “Allah’ın yardımcıları biziz? Demişlerdi. Böylece İsrail oğullarından bir grup inanmış bir grup da inkâr etmişti. Biz inananları düşmanlarına karşı destekledik de onlar galip geldiler.   (Saf 14)

Bakın,” dedi, “Allah'ın kuluyum ben. O bana ilahî mesaj bahşetti ve beni peygamber yaptı,” (Meryem 30)

Ve nerede bulunursam bulunayım beni kutlu ve erdemli kıldı; yaşadığım sürece bana salâtı, arınmak için vermeyi emretti; (Meryem 31)

“Anneme karşı saygılı olmamı sağladı ve beni, ona karşı baş kaldıran asi bir evlat yapmadı."  (Meryem 32)

Biz, bebek İsa'yı, annesi Meryem hakkında kötü düşünenlerin gözleri önünde: "Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; O'na kulluk ediniz. İşte dosdoğru yol budur,” diye konuşturmuştuk. (Meryem36)

Yazıyı paylaş