Sayfanın başına git
Önceki Sayfa
Ana Sayfa
Paylaş
Kur'an Ne Diyor? (MAHŞERİN RESMİ)
" 17. Birçok insan, [sana] teslim olmak suretiyle [ey Muhammed], sana bir lütufta bulunduklarını zannederler. De ki: “Teslimiyetinizi bana bir lütuf olarak görmeyin: hayır, tersine size iman yolunu göstermek suretiyle Allah size lütufta bulunmuştur; eğer sözünüzde samimi iseniz!” " ( Hucurât - 17.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
MAHŞERİN RESMİ ( 28.4.2017 ) Paylaş

MAHŞERİN RESMİ

 

O gün, o çığlığı bir gerçek olarak işitirler. İşte bu, çıkış günüdür. Kâf / 42

Ve kabirlerin içi 'deşilip dışa atıldığı' zaman; İnfitâr / 4

O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilsin diye, bölük bölük fırlayıp-çıkarlar. Zilzâl / 6

Gözleri “zillet ve dehşetten düşmüş olarak”, sanki yayılan çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar. Kamer / 7

Sûr'a üfürülmüştür; böylece onlar kabirlerinden Rablerine doğru süzülüp-giderler. Yâsîn / 51

Bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Birden bire kendilerini mahşerde buluverirler. Nâzi’ât / 13.14

Ey mücrimler! Siz bugün ayrılın. Yâsin / 59

O gün, mücrimlerin bir araya getirilip zincirlere vurulmuş olduğunu görürsün ki, Biz mücrimleri o gün, kör bir halde mahşerde toplayacağız. İbrahim / 49 - Tâ-Hâ / 102

Mücrimleri susuz olarak Cehenneme sevk edeceğiz. Meryem / 86

Allah'ın düşmanlarının bir araya getirilip-toplanacakları gün, işte onlar, ateşe bölükler halinde dağıtılırlar. Fussilet / 19

Sağ yandan ve sol yandan bölükler halinde. Me’âric / 37

Öyle ise, Rabbine andolsun ki, elbette onları şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız; sonra onları diz üstü çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde hazır bulunduracağız. Meryem / 68

Biz onları, ateşe çağıran önderler yapmıştık. Kıyamet günü yardım da göremeyeceklerdir. Kasas / 41

Kıyamet günü kavminin önüne geçecek ve onları suya götürür gibi ateşe götürecektir. Ne kötü varış yeridir o götürüldükleri yer! Hûd / 98

Kıyamet günü, Allah adına yalan söyleyenlerin yüzleri simsiyah olmuş görürsün. Kibirlenenler için cehennemde yer mi yok? Zümer / 60

Her insanın amelini boynuna doladık yani mahşere amelleri boynuna takılı olarak gelecektir. İnsan için kıyamet gününde, açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız. İsrâ / 13

İnkâr edenler, cehenneme bölük bölük sevk edilirler. Sonunda oraya geldikleri zaman, kapıları açılır ve onlara bekçileri derler ki: 'SİZE RABBİNİZİN AYETLERİNİ OKUYAN VE BUGÜNLE KARŞILAŞACAĞINIZI UYARAN ELÇİLER GELMEDİ Mİ?' Onlar: 'Evet' derler. Ancak, azap kelimesi kâfirlerin üzerine hak oldu. Zümer / 71

Her insan-grubunu imamlarıyla çağıracağımız gün, artık kimin kitabı sağ eline verilirse, onlar kitaplarını okuyacaklar ve bir 'hurma çekirdeğindeki iplikçik kadar' bile haksızlığa uğratılmazlar. İsrâ / 71

Rablerinden korkup-sakınanlar da, cennete bölük bölük sevk edilirler. Sonunda oraya geldikleri zaman, kapıları açılır ve onlara bekçileri derler ki: 'Selam üzerinize olsun, hoş ve temiz geldiniz. Ebedi kalıcılar olarak O’na girin.' Zümer / 73

BİZ, MÜSLÜMANLARI/ALLAH'A TESLİM OLANLARI, MÜCRİMLER GİBİ YAPAR MIYIZ? Kalem / 35

Allah'tan başka ilah yoktur. Kendisinde hiç bir şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri elbette bir araya getirecektir. Allah'tan daha doğru sözlü kim vardır? Nisâ / 87

Ey Rabbimiz! Resûllerin aracılığıyla bize vaat etmiş olduğunu da bize ver; kıyamet günü bizi rezil etme! Sen, vaadinden asla caymazsın." Âl-i İmrân / 194

Cenab-ı Allah da bizim bu duamıza karşılık şöyle cevap vermektedir;

BUGÜN BEN, GERÇEKTEN ONLARIN SABRETMELERİNİN KARŞILIĞINI VERDİM. ŞÜPHESİZ ONLAR, 'KURTULUŞA VE MUTLULUĞA' ERENLERDİR." Müminün / 111 

Bu yazı 382 sefer okunmuştur.