Sayfanın başına git
Önceki Sayfa
Ana Sayfa
Paylaş
Kur'an Ne Diyor? (ŞİRK MİKROBU)
" 62. Onların çoğunun, günah işlemede, gaddarca davranmada ve kötülüğe saplanmada birbirleriyle yarıştıklarını görebilirsin. Yaptıkları şey ne kötüdür. " ( Mâide - 62.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
ŞİRK MİKROBU ( 2.6.2017 ) Paylaş

ŞİRK MİKROBU

Zira şirk bir kimsenin ahiret azabından veya dünyevi bir sıkıntı ve musibetten kurtulmak için Allah ile birlikte bir başkasına itimat etmesidir. Aynı şekilde haram, helal, ibadet ve itikat hususunda, hüküm koyma hususunda bazı kimselerin sözüne uymak da şirktir.

Zira Yüce Allah ayette şöyle buyurmuştu. “Onlar pek az iman ederler.” Yani nazarı itibara alınmayacak ve sahibini şirkten korumayacak bir imana sahiptirler.

Şirk: Sebepler ve tabiat kanunlarının gerisinde Allah’tan gayrı bir otorite tanıma duygusu ve inancıdır. Bu duygudan kaynaklanan bütün söz ve davranışlar şirktir.

Rabblik konusunda ki şirke gelince: Haram, helal ve dinin bazı hükümlerini vahiyden değil de bazı insanlardan alma olayıdır.

Peygamber onları rabler edinmeyi; haram ve helal hükümlerinde onlara uymaları olarak tefsir etmiştir.

Rablık ve ilahlık konusunda uzun asırlardan beri, bazı Müslümanlara da şirk sirayet etmiştir. Çünkü şirk, insanların, bazı fertleri veya kendilerinden daha aşağı veya kendiler gibi olan bazı yaratıkları yüceltmeleri, mukaddes saymaları, kâinattaki kanun ve sebeplerin üstünde güce sahip oldukları inancıyla onlara boyun eğmeleri, onlara itaat etmeyi, onları hoşnut kılmayı aynen Allah’a itaat etmek şeklinde telakki etmeleri olayıdır.

İşte bu alçakça itaat ve muhabbet; din ve dünya önderlerini halklarına ve toplumlara karşı zorbalık yapmalarına, onların canlarında, mallarında, maslahat ve menfaatlerinde güçlü bir efendinin, zelil ve hakir bir köle üzerindeki tasarrufu gibi tasarrufta bulunmalarına yol açmaktadır.

Zillet, alçaklık, onursuzluk, yalakalık, yalan ve nifak gibi yaygın rezalet ve düşük ahlak tabloları bunu ispata kâfidir.

Yöneticilere itaat ise; benimsediği kanuna, kendisi ve hemcinsinin maslahatına uygun bulduğu sisteme itaat anlamınadır. Yoksa onların şahsi otoritelerini kutsamak veya şahısları karşısında boyun eğmek manasında değildir. Şayet kanunlara uyarsa onlara yardım etmektir.

Menâr (M.Abduh- Reşit Rıza)

İman ile inanmayı bir birinden ayıralım. İnsanı müşrik eden şey inanmaması değildir.  Onu müşrik eden şey Allah’a güvenmemesidir. Bundan dolayıda kendisine sığınak arayarak müşrik durumuna düşmektedir. İnsanların namazları, oruçları, hacları hatta sadakları bile onları müşrik olmaktan koruyamaz. Bütün amelleri rüzgârın savurduğu toz ve toprak gibi oluverir. Bu gidişin sonu ise ebedi olarak cehennem azabı ile karşı karşıya kalmaktır.

İnsanlardan bazıları sonsuz kudret sahibi olan Allah’a güvenmez, cebindeki veya bankada ki parasına güvenir. Siyasetine güvenir, soyuna sopuna güvenir. Sağlığı da yerinde ise kendisini müstağni görür ve ilahlığını ilan eder. Der ki benim kimseye ihtiyacım yok!

Bu mübarek Kuran ayında müslüman kardeşlerim lütfen hepimiz kendimizi çek edelim. Bu hal üzerimizde var ise tevbe edelim ve Musa as. Gibi şöyle dua edelim. “Allah’ım senden gelecek her türlü hayra muhtacım. Veya Yusuf as. Gibi dua edelim. “Semâvâtı ve arzı yaratan Allah’ım dünya da ve ahirette benim velim sensin Beni müslüman olarak öldür ve salih kullarının arasına kat.

Allah yar ve yardımcımız olsun.

KURAN NE DİYOR

 

Bu yazı 423 sefer okunmuştur.