Sayfanın başına git
Önceki Sayfa
Ana Sayfa
Paylaş
Kur'an Ne Diyor? (İBRAHİM AS. VE ÇOCUKLARI)
" 55. Bu, [dürüst ve erdemliler içindir]: doğruluk ve dürüstlük sınırlarını aşanları ise en kötü bir akibet beklemektedir: " ( Sâd - 55.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
İBRAHİM AS. VE ÇOCUKLARI ( 21.7.2017 ) Paylaş

İBRAHİM AS. VE ÇOCUKLARI

İbrahim as. İle ilgili bütün bilgiler Tevrat’a göre düzenlenmiş. Kimse Kuran’a itibar etmemiş. Allah her şeyin en doğrusunu bildiği halde hahamların tahrif ettiği dini kitaplara itibar etmişlerdir.İbrahim as. Nemrut’un ateşe attığı beldeyi terk ettikten sonra Mekke’ye yerleşmiştir. Filistin’e değil.Kuranı tabirlere bakarak diğer ayetlerdeki o tabirle neticeye ulaşmaya çalışacağız. 

ÂLEMLER İÇİN MUBAREK KILINAN YER 

 “Biz onu da Lût'u da kurtarıp içinde âlemlere bereketler sakladığımız toprağa ulaştırdık.” (Enbiya 21/71) Âlemler için mübarek belde neresi dersek Kuran orasının Mekke olduğuna işaret etmektedir. 

a) "Şüphesiz, âlemler için mübarek ve hidâyet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev Mek­ke'deki (Kâ’be)'dir"(Âl-i İmrân 3/96). Demek ki ilk kutsal Mabed Kâbe’dir. Kutsal topraklar da onun çevre topraklarıdır. Süleyman as. İbrahim as. dan çok sonra dünyaya gelmiştir. Kudüs’teki Beytil Makdisin varlığından bahsetmek tarihle ve gerçeklerle alay etmektir.

b) "Kulunu, gecenin bir vaktinde, kulunu Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah, noksan sıfatlardan uzaktır" (İsrâ 17/1). 

Ayette çevresi mübarek kılınan yer Kâbedir. Enbiya 71 de İbrahim as. Ve Lut as. ın Mekke’ye ulaştırıldığı gerçeğine ulaşıyoruz. Lut as. ın Mekke’den ayrıldığını sonraki Lut kavmi ile ilgili ayetlerden anlıyoruz. İbrahim as. ın bir tane eşi var. Bir ikincisi olmamıştır. Mekke yerleşim merkezi olduğu için suyu olan bir beldedir. Zem zem hikâyesi tamamen uydurulmuş bir hikâyedir. Çünkü Mekke için Kuran yeryüzünün en eski yerleşim merkezi olarak bahsetmektedir. 

İbrahim as.

Ülkesini terk edip Mekke’ye doğru giderken şöyle dedi. (İbrahim): «Ben, dedi, doğrusu Rabbime gidiciyim. O, bana yol gösterir». (Saffat 37/99) 

BU GİDİŞ BİR İTİKÂF GİDİŞİDİR. UZLETE ÇEKİLİP, RABB’INA İBADET ETMEK VE TEFEKKÜR ETMEK İÇİNDİR. AYNI DURUM MUSA AS. TURA GİDİP 40 GÜN KALMASI BİR ÖRNEK OLABİLİR. KÜFÜR BELDESİNİ TERK ETMEK VE HİCRET ETMEKTİR. “Şu bir gerçek ki, âlemlere bir bereket kaynağı ve yol gösterici halinde insanlar için kurulan ilk ev Mekke'dekidir.” (Al-i İmran 3/96) Mekke’ye yerleşen İbrahim as. Rabbine dua etti ve salih bir evlat istedi Rabbim, bana sâlihlerden (olan bir çocuk) armağan et. (Saffat 37/100) Biz de onu halim bir çocukla müjdeledik. (Saffat 37/101) 

Şimdi bu çocuk İshak ‘mı İsmail mi sorusunu Kuran’a soralım.

İSMAİL’İN AS. VASFI 

Kur’an’ı Kerim’de on iki ayette ismi zikredilen İsmail’in as. kişiliği hakkında Kur’an ayetlerinde şu ifadeleri bulmaktayız. “İşte o zaman biz onu (Halim) uslu bir oğul ile müjdeledik.” (Saffat 37/101)

“İsmail'i, Elyesa’ yı, Zülkifl'i de an. Hepsi de (El ahyar) iyilerdendir.” (Sad 38/48)

“İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl de (yâd et). Hepsi de (Es sabirin) sabreden kimselerdendi.” (Enbiya 21/85)

“O : "Rabbim! Bana Salihlerden olacak bir evlat ver", dedi.” (Saffat 37/100)

“Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten (Salih) iyi kimselerdendi.” (Enbiya 21/86)

“(Resulüm!) Kitap'ta İsmail'i de an. Gerçekten o, sözüne sadıktı, resul ve nebi idi.” (Meryem 19/54)

“Halkına namazı ve zekâtı emrederdi; Rabbi nezdinde de hoşnutluk kazanmış bir kimse idi.” (Meryem 19/55)

Kur’an’a göre İsmail as. 

“Halim oğul ”dur.

“iyilerdendir.”

“sabreden kimselerdendi.” 

“iyi kimselerdendi.”  

“sözüne sadıktı.”

“Rabbi nezdinde de hoşnutluk kazanmış bir kimse idi.” 

DAHA SONRA ALLAH TEÂLA İSHAK A.S.'ı VERDİ 

Ve o'na ayrıca İshak'ı ve (İshak'ın oğlu) Yakup’u armağan ettik ve onların hepsinin dürüst ve erdemli insanlar olmalarını sağladık; (Enbiya 21/72) 

NOT. Burada tercüme edilen ayrıca kelimesi nâfileten şeklinde geçmektedir. Yani ilave olarak, fazladan demektir. Yani, İshak’tan yıllar önce doğan büyük oğlu İsmail'e ilave olarak (nâfileten). Ayrıca tabiri sonradan olduğunu belirtmektedir. Daha sonra Allah Teâlâ’nın emri ile birlikte bugünkü Kabenin inşaatını Oğlu İsmail as. İle birlikte yaptılar. Orası bir Mescid oldu ve İbrahim as. Makamı oldu. Orada insanlara Allah’ın tek dini olan İslâmı, tevhîd dinini tebliğ etti. İbrahim, İsmail'le birlikte Evin (Kâbe’nin) sütunlarını yükselttiğinde (ikisi şöyle dua etmişti): "Rabbimiz bizden (bunu) kabul et. Şüphesiz, Sen işiten ve bilensin" (Bakara 2/127)

Rabbimiz, ikimizi sana teslim olmuş (müslümanlar) kıl ve soyumuzdan sana teslim olmuş (müslüman) bir ümmet (ver). Bize ibadet yöntemlerini (yer veya ilkelerini) göster ve tevbemizi kabul et. Şüphesiz, Sen tevbeleri kabul eden ve esirgeyensin. (Bakara 2/128) 

Rabbimiz, içlerinden onlara bir elçi gönder, onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları arındırsın. Şüphesiz, Sen güçlü ve üstün olansın, hüküm ve hikmet sahibisin. (Bakara 2/129) Yıllar sonra İbrahim as. İhtiyarlamış ve hanımı yaşlı halde iken Melekler onu ziyarete geldiler. Onlara ihtiyarlık hallerinde iken bir oğul müjdesi verdiler.

Biz ona, sâlihlerden bir nebi olarak İshak'ı da müjdeledik. (Saffat 37/112)

BU MÜJDE MELEKLER VASITASIYLA VERİLMİŞTİR.

Andolsun, elçilerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman; "Selam" dediler. O da: "Selam" dedi (ve) hemen gecikmeden kızartılmış bir buzağı getirdi. (Hud 11/69) 

Ellerinin ona uzanmadığını görünce (İbrahim durumdan) hoşlanmadı ve içine bir tür korku düştü. Dediler ki: "Korkma. Biz Lut kavmine gönderildik." (Hud 11/70) 

Dediler ki: "Korkma biz sana bilgin bir çocuk müjdelemekteyiz." (Hıcr 15/53)

O arada, içine bunlardan bir kuşku düştü. "Korkma!" dediler. Ve ona bilgin bir oğlan müjdelediler. (Zariyat51/28)

Karısı ayaktaydı, bunun üzerine güldü. Biz ona İshak'ı, İshak'ın arkasından da Yakup’u müjdeledik. (Hud 11/71) 

Dedi ki: "Bana ihtiyarlık gelip çökmüşken mi müjdeliyorsunuz? Beni ne ile müjdelemektesiniz?" (Hıcr 15/54)

Vay bana dedi (kadın). "Ben kocamış bir kadın iken ve şu kocam da bir ihtiyar iken doğuracak mıyım? Gerçekten bu, şaşırtıcı bir şey!.." (Hud 11/72) 

“Dediler ki: "Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizdedir, ey ev halkı şüphesiz O, övülmeye layık olandır, Mecid’dir." (Hud 11/73) 

İBRAHİM AS. DUALARI KABUL OLDU

 “Hamd, Allah'a aittir ki, O, bana ihtiyarlığa rağmen İsmail'i ve İshak'ı armağan etti. Şüphesiz Rabbim, gerçekten duayı işitendir.” (İbrahim14/39)

Ona İshak'ı armağan ettik, üstüne de Yakup’u; her birini salihler kıldık. (Enbiya 21/72) 

ALLAH İBRAHİM AS. DUASINI KABUL EDEREK SOYUNDAN NEBİLER VE RESULLER GÖNDERDİ 

Hani Rabbi, İbrahim'i birtakım kelimelerle denemişti. O da (istenenleri) tam olarak yerine getirmişti. (O zaman Allah İbrahim'e): "Seni şüphesiz insanlara imam kılacağım" dedi. (İbrahim) "Ya soyumdan olanlar?" deyince (Allah:) "Zalimler benim ahdime erişemez" dedi. (Bakara 2/124)

 “Ve onları, kendi emrimizle hidayete yönelten önderler kıldık ve onlara hayrı kapsayan fiilleri, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize ibadet edenlerdi.” (Enbiya 73)

“Nuh'a ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakup’a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur verdik. (Nisa 4/163) 

İsmail, İdris ve Zü'l-Kifl, hepsi sabredenlerdendi. (Enbiya 21/85)

Ve ona İshak'ı ve Yakup’u armağan ettik, hepsini hidayete eriştirdik; bundan önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u hidayete ulaştırdık. Biz, iyilik yapanları işte böyle ödüllendiririz. (Enam 6/84)

Hani Evi (Ka'be'yi) insanlar için bir toplanma ve güvenlik yeri kılmıştık. "İbrahim'in makamını namaz yeri edinin", İbrahim ve İsmail'e de, "Evimi, tavaf edenler, itikâfa çekilenler ve rükû ve secde edenler için temizleyin" diye ahid verdik. (Bakara 2/125) 

Hani İbrahim: "Rabbim, bu şehri bir güvenlik yeri kıl ve halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları ürünlerle rızıklandır" demişti de (Allah: "Sadece inananları değil) inkâr edeni de az bir süre yararlandırır, sonra onu ateşin azabına uğratırım; ne kötü bir dönüştür o" demişti. (İbrahim 2/126) 

Hani İbrahim şöyle demişti: "Bu şehri güvenli kıl, beni ve çocuklarımı putlara kulluk etmekten uzak tut." (İbrahim 14/35)

Rabbimiz, gerçekten ben, çocuklarımdan bir kısmını senin Beyt-i Haramının yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim; Rabbimiz, dosdoğru namazı kılsınlar diye (öyle yaptım), böylelikle Sen, insanların bir kısmının kalplerini onlara ilgi duyar kıl ve onları birtakım ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. (İbrahim 14/37) 

İbrahim as. Daha sonra Mekke’den ayrılır. İsmail as. Ve nesli Mekke’de kalırlar. Tahmin etmek zor olmasa gerektir. İbrahim as. ın Yakup ve oğlu İshak ile birlikte Filistin yöresine gidip Kenan illerine yerleştiği sanılmaktadır. Bunu da Yusuf suresinden anlamaktayız. İbrahim as. Mekke’den ayrılırken yaptığı dua yukarda verilmiştir.

FİLİSTİNDE DE İSHAK (İSRAİL OĞULLARI) OLARAK İKAMET ETMİŞLERDİR. SOYUNDAN BİRÇOK NEBİ VE RESULLLER GELMİŞTİR.

BU DUA KABUL EDİLDİ. MEKKE GÜVENLİ BİR BELDE OLDU. TİCARET MERKEZİ OLDU.

İBRAHİM AS. NESLİ MEKKEDE KUREYŞ KABİLESİ OLARAK,  KUREYŞ SURESİNDE YÜCE RABBİMİZ, KUREYŞLİLERE BUNU HATIRLATIR. İÇLERİNDEN GELEN NEBİ RESULE İMAN EDİP ONA TABİ OLMALARI GEREKTİĞİNİ HATIRLATIR.

Kureyş`e verilen bu nimetlere, başka ayetlerde de dikkat çekilmiştir: 

Görmediler mi ki, çevrelerinde insanlar kapılıp yağma edilirken, biz Harem (Mekke’yi)i güvenilir (ve dokunulmaz) kıldık? Yine de onlar, batıla inanıp Allah'ın nimetlerine nankörlük mü ediyorlar? (Ankebut 29/67)

“Dediler ki: "Eğer seninle birlikte hidayete uyacak olursak, yerimizden (yurdumuzdan ve konumumuzdan) çekilip kopartılırız." Oysa biz onları, kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürününün aktarılıp toplandığı, güvenli bir harem'de yerleşik kılmadık mı? Fakat onların çoğu bilmiyorlar.” (Kasas 28/57) 

Süleymaniye vakfının Kureyş Suresinin meali aşağıda verilmiştir.
Bismillahirrahmanirrahim 

(İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla)

(1) Kureyşliler yakınlık gördükleri için, (2) Kış ve yaz seferlerinde yakınlık gördükleri için, (3) Bu Beyti’n (Kâbe’nin) Rabbine kulluk etsinler. (4) Onları açlıktan tokluğa, korkudan güvenliğe kavuşturan Rabbine. 

Onlara gösterilen bu yakınlık İbrahim As. Soyundan olmaları nedeni ile idi. Hristiyan ve Yahudiler hatta Zebur’a iman eden Sabiîler de Kureyşlilere bu nedenle yakınlık göstermekteydiler.

ALLAHIN SELAMI ONA VE EHLİNE VE DİĞER NEBİ VE RESULLER ÜZERİNE OLSUN.

“Hani, İbrahim: "Ey Rabbim!" demişti, "Bu beldeyi emin kıl; beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan ebediyen uzak tut!” (İbrahim 14/35)

23.10.2016

Bu yazı 456 sefer okunmuştur.