Sayfanın başına git
Önceki Sayfa
Ana Sayfa
Paylaş
Kur'an Ne Diyor? (KUR’AN DA RÜYA KONUSU:)
" 23. ki böylece sana büyük mucizelerimizden bir kısmını göstermiş olalım. " ( Tâ-Hâ - 23.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
KUR’AN DA RÜYA KONUSU: ( 9.2.2018 ) Paylaş

KUR’AN DA RÜYA KONUSU:

 

Bu konuya bana gelen bir soru ile başlamak istiyorum.

Saffat Suresi / 102…111. ayetler arası ile ilgili bir SORU:

Ayetler çok açık:

1) İbrahim, oğlunu kesmekte olduğunu rüyasında görür,

2) Oğluna anlatır, düşüncesini sorar,

3) Nasıl emrolunduysan onu yap, cevabını alır.

4) Çocuğu kesmek için yatırır.

5) Allah tarafından övülür.

! Burada, oğluna kasteden bir babayla karşı karşıyayız. En manidar olan da, oğluna kasteden bir babanın, -ayete göre- Allah tarafından azarlanmaması, hatta övülmesi.

CEVAP

Kur’ana baktığımızda rüya ile ilgili kıssalarda, ilk rüya mevzusunun İbrahim Aleyhisselam ile birlikte başladığını görüyoruz. Şimdi İbrahim A.s ın gördüğü rüyaya bir bakalım

İbrahim Aleyhisselam rüyasında oğlunu boğazladığını görüyor ve bu durumdan oğluna bahsediyor. Oğlu İsmail A.s.da baba sana emredilen neyse onu yap beni sabredenlerden bulacaksın diyor. Niçin bunu söylüyor? Çünkü ayetlerde Allah’a ve Resule itaat vardır! Babası Resul olduğu için, İsmail Aleyhisselam babasına tam teslimiyet gösteriyor. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var!

İbrahim Aleyhisselam gördüğü rüyayı Allah’ın emri zannediyor! Hata ettiğinin farkında değil…

ÇÜNKÜ İBRAHİM ALEYHİSSELAM “RÜYA TEVİLİNİ” BİLMİYOR. Yani gördüğü rüyanın ne anlama geldiğini ne anlatmak istediğini bilmiyor.

Mesela İbrahim Aleyhisselamın torunu olan Yakup Aleyhisselam, ve Yakup Aleyhisselamın oğlu Yusuf A.s. rüya tevilini biliyorlar.

Muhammed Aleyhisselam rüya tevilini biliyor mu? Diye Kur’an’a bir soru sorsak, hayır maalesef Muhammed A.s.ın da rüya tevilini bilmediğini görebiliyoruz birazdan ona da bir ayetle örnek vereceğiz.

Şimdi Yakup a.s. ve Yusuf a.s.ın rüyaları nasıl yorumladıklarını gösteren ayetlere bir bakalım:

_ Bir zamanlar Yûsuf, babası Ya‘kûb'a demişti ki: “Babacığım! Ben rüyamda on bir yıldızla güneşi ve ayı gördüm; onları bana secde ederken gördüm.” Diyor ve babası da rüyanı kardeşlerine anlatma sana bir kötülük yaparlar diyor. Yusuf/4.5 Burada Yakup a.s. Yusufun rüyasının ne anlama geldiğini biliyor.

Nitekim rüyasını anlatmadığı halde, kardeşleri Yusuf a.s.ı kuyuya attılar.

 

Hazreti Allah, Yusuf a.s.a olayların yorumunu öğreteceğini ve özellikle bunun için, o topraklara yerleştirdiğinden bahsediyor, şimdi bu ayetlere bakalım;

_İşte böyle! Rabbin seni seçip yüceltecek, olayların ve sözlerin tevilinden, sana bir şeyler öğretecek, hem senin hem Yakup soyunun üzerinde nimetini tamamlayacaktır. Tıpkı bundan önce ataların İbrahim ve İshak üzerine o nimeti tamamladığı gibi. Şu kesin ki, senin Rabbin Alîm'dir, Hakîm'dir. Yûsuf/6

_Onu satın alan Mısırlı, karısına şöyle dedi: "Ona iyi bak, kendisine güzel bir yer hazırla. Bize yararı dokunabilir. Belki de evlat ediniriz onu." İşte bu şekilde biz Yûsuf'a yeryüzünde imkân verip o toprağa yerleştirdik ki, ona olayların/haberlerin tevilini öğretelim. Allah, kendi emrine Gâlib'dir/kendi emrine hükmeder. Ama insanların çokları bilmiyorlar. Yûsuf/21

Yusuf a.s. rüyaların teviline yani yorumlamaya başlıyor.

_O’nunla beraber zindana iki genç daha girmişti. Onlardan biri:-Rüyamda, şaraplık üzüm sıktığımı gördüm, dedi; diğeri: -Başımın üstünde, kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı gördüm. dedi,

Bunun tevilini bize bildir. Biz senin, güzel düşünüp güzel davrananlardan olduğun kanısındayız. Yûsuf/36

_ Ey benim zindan arkadaşlarım! Biriniz efendisine yine şarap sunacak. Diğeri de asılacak, kuşlar başından yiyecekler. İşte öğrenmek istediğiniz iş böylece halloldu. Yûsuf/41

_ Bir gün Mısır Hükümdarı şöyle dedi: “- Rüyamda gördüm ki, yedi semiz ineği, yedi cılız inek yiyor ve yedi yeşil başağı da, diğer yedi kuru başak sarmalayıp onlara galip gelmiş. Ey ileri gelenler! Eğer rüyâ tâbir edebiliyorsanız, benim rüyamı hallediniz.” Yûsuf/43

_ Onlar: “- Bu gördüklerin karma karışık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların tâbirini bilmeyiz” dediler. Yûsuf/44

_ Zindandaki iki adamdan kurtulanı, uzun bir zamandan sonra eskiyi hatırladı da şöyle dedi: "Onun yorumunu size ben haber veririm. Siz beni zındana gönderin." Yûsuf/45

_ Yusuf’a; ey doğru sözlü arkadaşım dedi, yedi besili ineği, yedi zayıf ineğin yemesi ve yedi yeşil başak ve yedi kuru başağın ne olduğunu bize yorumla da dönüp onlara bildireyim, ümit ederim ki seni anlarlar. Yûsuf/46

_ Dedi ki: "Âdetiniz üzere yedi yıl ekip biçin. Yiyeceğiniz az bir kısmı dışında biçtiklerinizi başağı üstünde bırakın. Yûsuf/47

_ “Sonra bunun arkasından yedi kurak sene gelecek, kıtlık yılı olacak. Saklayacağınız bir miktar tohumluk hariç, önceki biriktirdiklerinizi yiyip bitireceksiniz.” dedi. Yûsuf/48

_ Sonra bunun arkasından bir yıl gelecektir ki, insanlar onda bol bol yağmura kavuşturulacak ve onda sıkıp-sağacaklar.' Yûsuf/49

Burada dikkatimizi çeken bir durum var! Yusuf a.s. gayb yani gelecekte olacakların haberini veriyor!

Peki bu olur mu Kur’an’a soralım:

_ Gaybı bilen O'dur. Gizli bilgisini kimseye göstermez.

_ Ancak razı olduğu elçiye gösterir. Çünkü O, elçisinin önüne ve arkasına gözetleyiciler koyar-

_ Ki onların, Rablerinin kendilerine verdiği mesajları duyurduklarını bilsin. Allah, onlarda bulunan her şeyi kuşatmıştır ve her şeyi bir bir saymış/hesap etmiştir. Cin/26.27.28

Yusuf a.s. ın daha önceden gördüğü bir rüyanın gerçekleşmesi ile ilgili ayette şu şekildedir.

Hani on bir yıldız ay ve güneşi kendisine secde ederken görmüştü ya…

_ Babasını ve annesini tahta çıkarıp oturttu; onun için secdeye kapandılar. Dedi ki: 'Ey Babam, bu, daha önceki rüyamın yorumudur. Doğrusu Rabbim onu gerçek kıldı. Bana iyilik etti, çünkü beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra, çölden sizi getirdi. Şüphesiz benim Rabbim, dilediğini pek ince düzenleyip tedbir edendir. Gerçekten bilen, hüküm ve hikmet sahibi O'dur.' Yusuf/100

Ve bu olaylar karşısında Yusuf a.s. Cenab-ı Allah’a şöyle dua ediyor;

_Rabbim! Bana güç verdin, rüyaların tevilini (yorumunu) öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaradan! Dünya ve ahirette velîm sensin; benim canımı Müslüman olarak al ve beni Salihler arasına kat! Yusuf/101

Şimdi de…

Muhammed a.s.ın gördüğü rüyalara örnekler vermek gerekirse; Bedir savaşı sırasında gördüğü bir rüyada düşman askerlerinin sayısı kendisine az gösteriliyor. Hâlbuki düşman askerinin sayıları çoktu…

_ Allah, onları sana uykunda az gösteriyordu. Çok göstermiş olsaydı, paniğe kapılacak ve bu hususta çekişmeye başlayacaktınız. Fakat Allah sizi kurtardı. Çünkü O kalplerde olanı bilendir. Enfâl/43

Başka bir rüyasında da Muhammed Aleyhisselam Mekkeyi fethettiklerini  görüyor ve Cenab-ı Allah rüyasını gönderdiği bir vahiyle doğruluyor;

_ Evet, Allah, elçisinin rüyasını hakkıyla doğruladı. Allah'ın dilemesiyle, güven içinde, başlarınızı tıraş etmiş ve saçlarınızı kısaltmış olarak, korkusuzca Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah, sizin bilmediğinizi bilir. Oraya girmeden önce de yakın bir fetih vermiştir. Fetih/27

Gelelim İbrahim a.s. ile ilgili sorulan sorunun cevabına; İbrahim Aleyhisselam gördüğü rüyayı Allah’ın emri zannettiği için oğlunu boğazlamaya kalkıştı ve oğlu da buna karşı gelmedi. İkisi de Allah’a tam teslimiyet gösterdiklerini ve Allah’ın istediği bir şekilde hareket ettiklerini zannettiler. Cenab-ı Allah’a gösterdikleri bu ihlaslı sadakat, onlara YÜCE ALLAH’IN ÖVGÜSÜNÜ kazandırdı. Ve şu ayetler nazil oldu:

_ Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatırınca: Ey İbrahim! Sen rüyanın gereğini yaptın. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. BU, GERÇEKTEN, ÇOK AÇIK BİR İMTİHANDIR, diye seslendik. Saffat/103..106.

_ Biz, oğluna bedel olarak, ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona (iyi bir nam) bıraktık: İbrahim'e selam! Dedik. Biz iyileri böyle mükâfatlandırırız. Çünkü o, bizim mümin kullarımızdandır. Saffat/ 107..111 

Buradan çıkan sonuçta kısaca şudur:

Yüce Allah kullarını, bilmediği şeylerden dolayı cezalandırmaz! İsra/15 - Kasas/59 

 

GELEÇEK HAFTA CUMA GÜNÜ - ALLAH TEALA RÜYADA GÖRÜLEBİLİR Mİ? KONUSU YAYINLANACAKTIR.      

Bu yazı 223 sefer okunmuştur.