Sayfanın başına git
Önceki Sayfa
Ana Sayfa
Paylaş
Kur'an Ne Diyor? (ALLAH TEÂLA RÜYADA GÖRÜLEBİLİR Mİ?)
" 13. Onların kendilerini Allah\tan ve O'nun Elçisi'nden koparmış olmaları yüzündendir bu; ve kim ki kendisini Allah'tan ve O'nun Elçisi'nden koparırsa, bilsin ki Allah azabında çok zorludur. " ( Enfâl - 13.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
ALLAH TEÂLA RÜYADA GÖRÜLEBİLİR Mİ? ( 16.2.2018 ) Paylaş

ALLAH TEÂLA RÜYADA GÖRÜLEBİLİR Mİ?

 

İster Dünyada olsun, Ahirette olsun, isterse rüyada olsun, görme işi gözle olduğu için, yani görme organımızla olduğu için, Cenab-ı Allah hiçbir şekilde görülemez. Bu durumla ilgili hemen şu ayetleri sizlere hatırlatmak istiyorum.

­_Ve hiçbir şey O’nun dengi değildir. İhlas Suresi/4

_O’nun benzeri hiçbir şey yoktur. Ve O, en iyi işitendir, en iyi görendir. Şura Suresi/11

_Gözler onu idrak edemez. O ise gözleri idrak eder. O latiftir, her şeyden haberdardır. En’âm/103

_ Allah bir beşerle (karşılıklı) konuşmaz. Ancak vahiyle, yâhut perde arkasından konuşur; yâhut bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyeder. O, yücedir, hakimdir.” Şura Suresi//51

_Musa tayin edilen sürede gelince ve Rabbi O'nunla konuşunca: 'Rabbim, bana göster, Seni göreyim' dedi. (Allah:) 'BENİ ASLA GÖREMEZSİN, ama şu dağa bak; eğer o yerinde karar kılabilirse, sen de beni göreceksin.' Rabbi dağa tecelli edince, onu param parça etti. Musa bayılarak yere düştü. Kendine geldiğinde: 'Sen yücesin (Rabbim). Sana tevbe ettim ve ben iman edenlerin ilkiyim' dedi. A’râf/143

Bu ayetleri dikkate aldığımızda, göz görmesiyle Yüce Allah’ı görmemizin mümkün olmadığını anlamış oluruz.

Cenab-ı Allah Ayette “BENİ ASLA GÖREMEZSİN” diyorsa, bu “ASLA” söylemi, devamlılık ifadesidir. Bir başka ayette de “GÖZLER O’NU İDRAK EDEMEZ” ifadesi de süreklilik arz eder. Akıl ve mantık sahibi insanların, yani akıllarını çalıştırabilenlerin bu ayetlerden anlayacağı çok açık ve net olan şudur: . “ALLAH Teâlâ ne bu dünyada ne ahirette ne de rüyada, asla görülemez, cisim olarak da algılanamaz. Bunun böyle bilinmesi gerekir…

Yine de ısrarla bazıları Yüce Allah’ı Cennette göreceğiz demektedir. Bu konuyla ilgili delil olarak da Kıyâmet Suresi/ 23. ayetini kullanıp doğru yoldan sapmaktadırlar.

Şöyle ki, mealen:

_“Hayır, siz çabuk (geçen dünyây)ı seviyorsunuz da,” 75/20 “Âhireti bırakıyorsunuz.” 75/21 “Yüzler var ki o gün ışıl ışıl parlar,” 75/22 “Rabbi’ne bakar.” 75/23

Kıyâmet Suresi/23. ayette geçen bakmaktan maksat, mecazi olup, Rabb’in rahmetini beklemek manasındadır. Zira, Âl-i İmran Suresi/ 77 de, Allah, rahmet etmeyecek olduğu kimseler için, mecazi olarak onları inzar etmeyeceği, yani bakmayacağı ifadesini kullanmıştır. Durum böyle olunca, Allah’ı inzar edenler. O’nu gerçek manada görenler değil, Rahmetini bekleyenler (cennete girmeyi umanlar) olmuş olur. Allah’ın inzar etmemesi, yani rahmet etmemesiyle ilgili olarak, Kur’an’dan mealen: “Allah’a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir ücret mukabili satanlar var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur; Allah azap kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize de çıkarmaz. Onlar için acı bir vardır.” Âl-i İmran Suresi/ 77

Cenab-ı Allah’ı veya Nebiyi rüyasında gördüğünü söyleyen çok sayıda insan vardır. Bir insan gördüğü şeyin doğruluğunu anlaması için, GÖREN KİMSENİN, GÖRDÜĞÜ ŞEYİN ŞEKLİNİ BİLMESİ GEREKİR. Bu yüzden Şeytan, insanı kandırmak için her kılığa girer. Çoğunlukla da Rahmanî yoldan sokularak, yani iyiliğe, güzel sonuçlara götürmek istediğini söyleyerek kandırır.

İşte şeytan insanları böyle aldatır.

Günümüzde de Kur’an dan çok uzak olan, bazı “İNSAN ŞEYTANLARI”, “CİN ŞEYTANLARININ” oyununa gelip, birçok kitleleri bu şekilde aldatmaya devam etmektedirler.

Bu yazı 236 sefer okunmuştur.