(Nâzi’ât - 20.Ayet)

NEBİLERE MUSALLAT OLAN ŞEYTANLAR

NEBİLERE MUSALLAT OLAN ŞEYTANLAR

 

NEBİLERİN ŞEYTAN İLE İMTİHANI

Şeytanların en azılı ve en şiddetli olanları Nebi ve Resûllere musallat olmuşlardır. Ama Nebiler Şeytana uyduklarını hissettikleri anda, Allah’a sığınmışlar ve tövbe etmişlerdir. Yüce Allah’ta onların tövbelerini kabul etmiş ve hatalarını bağışlayıp onları doğru yola iletmiştir.

-Şeytan…

-Adem aleyhisselama yasak ağacın meyvesini yedirmiş,

-Musa a.s.’a bir yumrukta birisini öldürmesine sebep olmuş,

-Yunus a.s.’a kavmini terk ettirmiş,

-Yusuf a.s. mın kardeşleriyle arasını bozmuş ve zindanda daha uzun yatırmasına sebep olmuş,

-Muhammed a.s. zamanında savaş esnasında şeytan, aralarında korku salıp ayaklarını kaydırmaya çalışmıştır.

-Eyüp a.s.’ı sıkıntıya uğratan da şeytandır.

Şimdi Nebilerle ilgili bu ayetlere bir bakalım;

ÂDEM A.S. İLE İLGİLİ AYETLER

_ Sonunda şeytan onun aklını karıştırıp «Ey Adem! dedi, sana ebedilik ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı göstereyim mi?»   Taha/120

_ Şeytan, kendilerinden 'örtülüp gizlenen çirkin yerlerini' açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki: "Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması, yalnızca, sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir." Araf/20

_Böylece onları aldatarak düşürdü. Ağacı tattıkları anda ise, ayıp yerleri kendilerine beliriverdi ve üzerlerini cennet yapraklarından örtmeye başladılar. (O zaman) Rableri kendilerine seslendi: "Ben sizi bu ağaçtan menetmemiş miydim? Ve şeytanın sizin gerçekten apaçık bir düşmanınız olduğunu söylememiş miydim?" Araf/22

_ Fakat şeytan, oradan ikisinin ayağını kaydırdı ve böylece onları içinde bulundukları (durum)dan çıkardı. Biz de: "Kiminiz kiminize düşman olarak inin, sizin için yeryüzünde belli bir vakte kadar bir yerleşim ve nasip vardır" dedik. Bakara/36

MUSA A.S. İLE İLGİLİ AYETLER

_ (Musa) Halkının haberi olmadığı bir zamanda şehre girdi, orda kavga etmekte olan iki adam buldu; bu kendi taraftarlarından, şu da düşmanlarından. Derken taraftarlarından olan, düşmanlarından olana karşı ondan yardım istedi. Bunun üzerine ona bir yumruk attı ve işini bitiriverdi. (Sonra da:) "Bu şeytanın işindendir; o, gerçekten açıkça saptırıcı bir düşmandır" dedi. Kasas/15

YUNUS A.S. İLE İLGİLİ AYETLER

_ Zünnûn'u (balık sahibi/Yunus'u) da (hatırla!) Hani öfkelenerek (halkından ayrılıp) gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken (balığın karnında) karanlıklar içinde: “Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten (nefsine) zulmedenlerden oldum” diye yalvarmıştı. Enbiyâ/87

YUSUF A.S. İLE İLGİLİ AYETLER

Yusuf a.s. zindandaki iki arkadaşının gördükleri rüyayı yorumladığında o iki arkadaşından…

_ Kurtulacağını tahmin ettiği kişiye dedi ki: 'Efendinin katında beni hatırla.' Fakat şeytan, efendisine hatırlatmayı ona unutturdu, böylece daha nice yıllar (Yusuf) zindanda kaldı. Yusuf/42

_ Babasını ve annesini tahta çıkarıp oturttu; onun için secdeye kapandılar. Dedi ki: 'Ey Babam, bu, daha önceki rüyamın yorumudur. Doğrusu Rabbim onu gerçek kıldı. Bana iyilik etti, çünkü beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını açtıktan sonra, (O,) çölden sizi getirdi. Şüphesiz benim Rabbim, dilediğini pek ince düzenleyip tedbir edendir. Gerçekten bilen, hüküm ve hikmet sahibi O'dur.' Yûsuf/100

MUHAMMED A.S. İLE İLGİLİ AYETLER

_ İki topluluğun karşı karşıya geldikleri gün, sizden geri dönenleri, kazandıkları bazı şeyler dolayısıyla şeytan onların ayağını kaydırmak istemişti. Ama andolsun ki, Allah onları affetti. Şüphesiz Allah, bağışlayandır, yumuşak olandır. Al-i İmran/155

_ Kendilerine güven veya korku haberi geldiğinde, onu yaygınlaştırıverirler. Oysa bunu Resûle ve kendilerinden olan emir sahiplerine götürmüş olsalardı, onlardan 'sonuç-çıkarabilenler,' onu bilirlerdi. Allah'ın üzerinizdeki fazlı ve rahmeti olmasaydı, azınız hariç herhalde şeytana uymuştunuz. Nisa/83

_ O zaman, korkunuzu gidermek için (Allah) sizi hafif bir uykuya daldırmıştı. Ayrıca sizi temizlemek, şeytanın vesvesesinden arındırmak, kalplerinizi pekiştirip, metanetinizi artırmak ve ayaklarınızın yere sağlam basmasını sağlamak için size gökten su indirmişti. Enfâl/11

EYÜP A.S. İLE İLGİLİ AYETLER

_ Kulumuz Eyyûb'u da hatırla. Hani o, Rabbine şöyle nida etmişti: “- Gerçekten şeytan, beni zorluk ve eleme uğrattı.” Sâd/41

 

_İŞTE BÖYLE! biz Nebilere, insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. En’âm/112

_ Biz, senden önce hiçbir Resûl ve Nebi göndermedik ki o, bir temennide bulunduğunda, şeytan onun dileğine ille de beşeri arzular katmaya kalkışmasın. Ne var ki Allah, şeytanın katacağı şeyi iptal eder. Sonra Allah, kendi ayetlerini sağlam olarak yerleştirir. Allah, bilendir; hikmet sahibidir. Hac/52

_Şayet sana şeytandan bir kışkırtma gelecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, İŞİTENDİR, BİLENDİR. Fussilet/36

_ Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde O’nun (şeytanın) bir hâkimiyeti yoktur. Nahl/99

Bir dua ile konumuza son verelim…

_ Rabbimiz! İnsanların kalplerine vesvese sokan, Şeytanların kışkırtmalarından, pusuya çekilen cin ve insan şeytanlarının şerrinden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların İlâhına sığınırız.

Bizi şeytanların şerrinden koru yarabbi…

Yazıyı paylaş