Sayfanın başına git
Önceki Sayfa
Ana Sayfa
Paylaş
Kur'an Ne Diyor? (İNSAN HALLERİNDEN OLAN UNUTMA (Secde32/14))
" 4. Kadınlara mehirlerini hiçbir karşılık beklemeden verin; ama eğer onlar, kendi rızalarıyla bir kısmını size bırakırlarsa ondan hoşnutluk ve gönül rahatlığıyla faydalanın. " ( Nisâ - 4.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
İNSAN HALLERİNDEN OLAN UNUTMA (Secde32/14) ( 16.3.2018 ) Paylaş

İNSAN HALLERİNDEN OLAN UNUTMA  

14. Suçlulara: Bu gününüze kavuşacağınızı unuttuğunuzdan dolayı cezanızı çekin. Biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınızdan dolayı süreli azabı tadın, denilecektir.

(Secde32/14)

Yüce Allah, cezayı insanın gerçekleştirdiği eyleme göre vermektedir: “Bu gününüze kavuşacağınızı unuttuğunuzdan dolayı cezanızı çekin.”

Allah, ona ahireti unutturmuyor, insan unutuyor. Unutma eylemi insandan çıkıyor ve bunda Allah’ın bir müdahalesi yoktur. Eğer unutturan Allah olsaydı, insan sorumlu olmayacaktı.

Bu noktada şu soruyu sorabiliriz: İnsan başka neleri unutmaktadır? Soruya Kuran dan cevap verirsek şu ayetlere gitmemiz gerekiyor.

a. Kendi elleriyle yaptığını unutmak.

“Kendisine Rabbinin ayetleri hatırlatılıp da ona sırt çevirenden, kendi elleriyle yaptığını unutandan daha zalim kim vardır?” (Kehf 18/57)

b. Allah’ın emrini unutmak

“Andolsun biz, daha önce de Âdem’e emir vermiştik. Ne var ki o, unuttu” (Taha 20/115)

c. Kendi yaratılışını unutmak

“Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor.” (Yasin 36/78)

Kendi yaratılışını unutmak, aslını unutmak anlamına da gelebilir.

d. Önceden yalvardığını unutmak

“İnsanın başına bir sıkıntı gelince, rabbine yönelerek O’na yalvarır. Sonra Allah kendisinden ona bir nimet verince, önceden yalvarmış olduğunu unutur.” (Zümer 39/8)

Yalvardığını unutur da nankörlük eder.

e. Kutsal kitabın bir kısmını unutmak.

“Kendilerine öğretilen hükümlerin önemli bir bölümünü de unuttular.” (Maide 5/13) aynı şekilde Hristiyanlar da kendilerine verilen öğüdün bir kısmını unutmuşlardı. (Maide 5/14)

f. Allah’ı unutmak

“Münafıklar Allah’ı unuturlar, Allah da onları unuttu.” (Tevbe 9/67)

g. Allah’ı anmayı unutmak

“fakat sen onlara ve atalarına o kadar bol nimet verdin ki, sonunda seni anmayı unuttular.” (Furkan 25/18)

h. hesap gününü unutmak.

“Doğrusu Allah’ın yolundan sapanlara hesap gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır.” (Sad 38/26)

i. Allah’ın ayetlerini unutmak.

“İşte böyle, dedi Allah. Çünkü sana ayetlerimiz geldi; ama sen onları unuttun. Bu gün de aynı şekilde sen unutuluyorsun.” (Taha 20/126)

j. Kendini unutmak

“Sizler kitabı okuduğunuz halde, insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor muzsunuz? “ (Bakara 2/44)

Unutmak insanın psikolojik yapısının bir parçasıdır. Ama unutkanlık Allah’ın ayetlerine, hükümlerine, ahiret inancına, kendine veya Allah’a karşı olunca çok tehlikelidir.

B.Bayraklı

Yani; "siz dünya hayatında o kadar zevk ve sefaya daldınız ki, bu günde Rabbinizle karşılaşacağınızı tamamen unuttunuz."

Mevdudi

14. Bu(kıyamet) gününüzü unutmanız sebebiyle(azabı) tadın. Bizde sizi unuttuk, yaptıklarınızın karşılığı olarak, ebedi azabı tadın.

15. Bizim ayetlerimize ancak şunlar iman ederler: Ayetler hatırla­tıldığında secdeye kapananlar, Rablerini hamd ile teşbih edip, bü­yüklük taslamayanlar.

Allah'a secde ederken, Allah'a hamd-ü senalar ederken, Allah'ı teş­bih ederken, yani "sübhanallah, sübhanallah...", "elhamdülillah, el­hamdülillah..." derken hiçbir zaman Allah'a karşı kibirlenmediğinizi de ortaya koymuş oluyorsunuz. "Secde" ederken, hiçbir insan önünde eğilmeyen, yukarılarda gezen başınızı Allah'ın huzurunda secdeye ka­patıyorsunuz. Secde ki, ayak hizamızdadır, topraktan yaratılmış olan halılar, kilimler üzerine alnınızı koyuyorsunuz. Yani topraktan geldik toprağa gideceğiz.

Ya Rabbi, bu baş yücelerden yüce olan Allah (c.c.)'a itaat ve iba­det ettiği oranda yücelir. Onun için "sübhâne Rabbiyel Ala" "yüceler yücesi Allah (c.c.) tesbih ederim" diyoruz ve oradan canımızı tenimizi yüceltiyoruz. Rabbimize ibadet ve itaatle ruhumuzu ve bedenimizi yü­celtiyoruz. Mehmet Akif Merhum ne güzel ifade etmiş; "-O rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar."

Çanakkale'de Allah'ın huzurunda eğilen askerlerimiz, düşmanın hu­zurunda eğilmemişler, cesetleri dağları doldurmuş ama yurdumuza düşmanları doldurmamışlardır.

Günümüzde gazetelere bakınız, yazarlarımız, çizerlerimiz birbirle­rinin aleyhlerinde verip veriştiriyorlar. Biri diğerine CIA ajanı diyor, di­ğeri de ona MOSSAD ajanı diyor. İkiside Türk bunların. Fakat bütün bunların müşterek tarafları, yani birlikte oldukları taraf; İslam'a yan bakışlarıdır. Rabbim huzurunda bir defa olsun eğilmemeleridir.

Alnını secdeye koyan insanlardan; dinine, imanına, vatanına ihanet eden insan çıkmamıştır. Rabbine secde eden, rabbine rükû eden, rabbin huzurunda boyun eğen insan, düşmanın önünde boyun eğmez. M.Topbaş


Bu yazı 351 sefer okunmuştur.