Sayfanın başına git
Önceki Sayfa
Ana Sayfa
Paylaş
Kur'an Ne Diyor? (GÜNÜMÜZDE TOPLUMSAL CİHAT VE KİŞİNİN TOPLUMSAL CİHATTAKİ ROLÜ:)
" 94. [Ve] onlar, [seferden] döndüğünüzde de size bahaneler arzedecekler! De ki: “[Asılsız] özürler ileri sürmeyin, [çünkü] size inanmıyoruz: Allah bize hakkınızda gerekli bilgiyi vermiş bulunuyor zaten. [Bundan sonraki] yapıp-ettiklerinize bakacak Allah; ve O\nun Elçisi [de öyle]; ve sonunda, yaratıkların görüş ve algı alanı dışında kalan şeyleri de, onların duyu ve tasavvur yoluyla tanıklık edebilecekleri şeyleri de bütün gerçeğiyle bilen O'nun karşısına çıkarılacaksınız; Ve O sizin [hayatta] ne yapıp-ettiğinizi tam olarak kavramanızı sağlayacak”. " ( Tevbe - 94.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
GÜNÜMÜZDE TOPLUMSAL CİHAT VE KİŞİNİN TOPLUMSAL CİHATTAKİ ROLÜ: ( 23.3.2018 ) Paylaş

GÜNÜMÜZDE TOPLUMSAL CİHAT VE KİŞİNİN TOPLUMSAL CİHATTAKİ ROLÜ:

 Cihatın iki şekli vardır. Bunlardan birincisi kişinin kendi nefsi ile mücadelesi olan kişisel cihattır. İkincisi ise düşmana karşı yapılan toplumsal cihattır. Bizim burada ele alacağımız konu, kişinin toplumsal cihattaki rolü ve görevleridir.  Bunları Kuran ayetleri ve hadislerle şu şekilde ele alabiliriz. Allah Kuranda şöyle buyurmuştur:

 "Gerek hafif, gerek ağır olarak savaşa çıkın. Mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır."

(Tevbe, 9/41)

 Eskiden savaş kılıç ve kalkan gibi basit harp silah ve araçlarıyla ve iki ordu arasında yapılıyordu. Çağımızda ise savaşların şekli değişmiş ve çoğalmıştır. Bunları kısaca şu şekilde sıralayabiliriz:

-       Sıcak savaş (veya klasik savaş),

-       Asimetrik Savaş (Terörle Mücadele) ve gayri nizami savaş,

-       Bilgi Savaşı (Psikolojik savaş),

-       Teknolojik savaş

-       Ekonomik savaş,

 1. Sıcak savaş (veya klasik savaş - Kıtal):

Eskiden olduğu gibi orduların karşı karşıya gelmesi ile yapılan savaştır. Burada savaşa katılan askerler canlarını ortaya koyarlar. Bu konuda, Kuranda yaklaşık 60 civarında cihatla ilgili ayet vardır. Mümin erkek ve kadın askerlerin, Allah yolunda canlarını ortaya koyarak yapacakları cihat, cihatların en kıymetlisidir.

 2. Asimetrik Savaş (Terörle Mücadele) ve gayri nizami savaş:

İki devletin ordusu karşı karşıya gelmeden, çok geniş bir alanda yapılan ve klasik savaş kurallarının tam olarak uygulanmadığı bir mücadele şeklidir. Terörle mücadele olarak adlandırılan bu mücadele şeklinde,  asker, polis, korucu, devlet görevlileri, sade vatandaşlar gibi her türlü insan yer alabilir.   Allah yolunda canları ve malları ile yapılacak bu cihat, sıcak savaşta olduğu gibi kıymetli bir cihat şeklidir.

 3. Bilgi Savaşı- Tebliğ (Psikolojik savaş):

Bu savaşın amacı, sıcak savaşta hedef olarak belirlenen ülkenin halkını, medyasını veya asimetrik savaşta terör örgütünü ve onları destekleyenleri; ülkemizin belirlediği tezler doğrultusunda ikna etmek ve yönlendirmektir. Böylece onların savaşma azim ve iradesini yok ederek kendi tezlerimizi kabul etmeye zorlamaktır.

  "Mümin, kılıcı ve dili ile cihad eder" hadisinde de görüleceği üzere, dil ile yapılacak cihadın önemi anlatılmaktadır. Bu kapsamda,  hedef olarak seçilen ülkenin halkını veya terör örgütlerini destekleyenleri etkilemek için yapılacak bilgi savaşını gerek planlayanlar, gerekse sahada icra eden kişiler cihat yapmış olmaktadırlar. Bir örnek vermek gerekirse, ülkemizin tezleri doğrultusunda yurt içinde veya yurt dışında konferans veren bir üniversite öğretim üyesi, kendi çapına cihat yapmış olmaktadır.

 4. Teknolojik Savaş:

Dünyadaki devletler, hatta terör örgütleri dahi teknolojik yeteneklerini geliştirerek birbirlerine üstünlük sağlamak peşindedir. Ülkeler sıcak savaş içerisinde olmasa bile aralarındaki teknolojik savaş kesintisiz olarak devam etmektedir.  Bu kapsamda, bir mühendisin herhangi bir harp silah veya aracını geliştirmesi, fabrikadaki işçilerin geliştirilen bu harp silahını veya aracını imal etmeleri cihat kapsamına girmektedir.

5. Ekonomik Savaş:

Dünyadaki devletler, ekonomik seviyelerini geliştirmek ve zenginleşmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele içerisindedir. Ülkenin ekonomik seviyesinin yüksek olması, güçlü bir ordusunun olmasına ve bu ordusunu güçlü bir şekilde lojistik olarak desteklemesine imkân verir.  Buna ilaveten sadece güçlü bir ekonomiyle, ülkenin yeni savunma sanayi veya silah alım projelerine yeterli finansman desteği sağlanabilir.  Ekonomik savaşın yöntemleri ve vasıtaları farklıdır. Başka bir ifadeyle bir ülke, hasım olarak gördüğü diğer bir ülkeyi; günümüzde ekonomik savaş yöntemlerini kullanarak (örneğin ambargo uygulayarak) önemli ölçüde zarara uğratabilir veya sıcak savaş yapmaktan vazgeçirebilir.  Ekonomik savaşta, örneğin stratejik bir sektör olan enerji alanında çalışan bir mühendisin, herhangi bir yerde petrol veya doğalgaz bulması, ülkenin ekonomik savaş yeteneğini artıracağı için cihat kapsamına girmektedir. Sade bir vatandaşın ise, harp silah ve araçları geliştiren bir devlet (Silahlı Kuvvetler) vakfına yardımda bulunması, ülkemizin hem ekonomik hem de teknolojik savaş yeteneklerinin artmasına katkı sağlayacağı için mal ile yapılacak cihat kapsamında önemli bir cihat şekli olmaktadır. 

 Sonuç olarak; 

Yukarıda bahsedildiği gibi, çağımızda savaşların şekli değişmiş ve çoğalmıştır. Sadece sıcak savaş ortamında canıyla yapılacak cihadın yanında diğer savaş şekillerinde de Allah rızası için cihat yapılarak katkıda bulunulabilir.

Bu yazı 474 sefer okunmuştur.