Sayfanın başına git
Önceki Sayfa
Ana Sayfa
Paylaş
Kur'an Ne Diyor? (ALLAH c.c.YETERİNCE TANINAMAYANLARIN DÜNYADAKİ HALLERİ)
" 7. ne bir güç veren ne de açlığı gideren (dikenlerin). " ( Gâşiye - 7.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
ALLAH c.c.YETERİNCE TANINAMAYANLARIN DÜNYADAKİ HALLERİ ( 13.4.2018 ) Paylaş

ALLAH c.c.YETERİNCE TANINAMAYANLARIN DÜNYADAKİ HALLERİ

 

Sizin tanrınız Tek Tanrıdır; ne var ki, ahirete inanmayanların kalpleri bu (gerçeği), boş bir kibir yüzünden, kabule yanaşmıyor.

(Nahl 16/22)

Yani, insanın bütünüyle bu eşsiz-ortaksız ilaha kulluk yapması gerektiği, nihaî anlamda ancak O'na karşı sorumlu olduğu fikrini kabul edemeyecek kadar küstah ve kibirliler.

M.Esed 

Yani, "Ahiret hayatına inanmayanlar, o denli sorumsuz, başıboş ve bu dünya hayatı ile o denli sarhoş oldular ki herhangi bir gerçeği inkâr etmekte, hakka hiçbir değer vermemek ve onu önemsememekte bir an bile tereddüt etmez hale geldiler. Bu nedenle onlar kendilerine herhangi bir ahlâkî sınırlama uygulamaya hazır değildirler ve uydukları yolun doğru mu yanlış mı olduğunu araştırmaya hiçbir ihtiyaç duymazlar."

Mevdudi

Tevhit inancını bozan psikolojik sebepler

22."Tanrınız tek bir tanrıdır. Ama ahirete inanmayanların kalpleri inkâr etmektedir. Ve onlar büyüklük taslarlar."

Yukarıdaki ayetlerdeki açıklamalarından sonra Yüce Allah tevhit inancını ifade eden hükmünü ya da formülünü koyuyor: "Tanrınız tek bir tanrıdır." Yorumunu yapmakta olduğumuz Nahl 22'deki bu ifadenin ayakta kalması, evrensel bir nitelik taşıması bakımından Yüce Allah nice peygamberler göndermiş, onun uğruna nice mücadeleler verilmiştir.

Biz burada şu soruyu soruyoruz: Tevhit inancını, yani tek tanrı inancını ortadan kaldırmaya çalışan insanların psikolojisi ne idi? Yüce Allah ayetin devamında evrensel manada onların psikolojisinin analizini (tahlilini, açıklamasını) yapmaktadır: "Ama ahirete inanmayanların kalpleri inkâr etmektedir. Ve onlar büyüklük taslarlar."

a) Ahirete inanmamak

Dinin en büyük iman esaslarından biri ahirete inanmaktır. Ahirete iman bir vahyi ya da inanç sistemini din haline getirmektedir. Ahiret hayatı olmayan felsefeler bu nedenle din olamamış ve olamayacaktır. Şimdi bu inanca sahip olmayanlar başka bir eyleme doğru gitmektedir­ler.

b) Kalplerin inkâr etmesi

Aslında âyette "ahirete inanmayanların kalpleri inkâr etmektedir" denilmektedir. Kalplerin inkârı sonuç; sebep ise ahireti inkâr etmek ol­maktadır. Âyetteki bu ifade bize şunu öğretmektedir: İman kalpte olduğu gibi inkâr da kalptedir. Kalbin inkâr etmesinde kalp özne, inkâr ise yük­lem olmakta, yani inkâr işini kalbin kendisi yapmaktadır. İnsanın kalbini Yüce Allah inkâra sevk etmez. İnsanın kendisi kalbini inkâra sevk eder. Demek ki, ahiret inancı kalbi inkâr etmekten kurtarmaktadır.

Ahireti inkâr etmek, insanın beynini, gönlünü bütün öğütlere, uya­rılara kapatmaktadır. İnsanın içindeki kötü oluşumlar iyi oluşumları en­gellemekte ve onların ortaya çıkmasına mani olmakta, insanın iç âlemi­nin ilâhî âleme açılışını durdurmaktadır.

c) Kibir etmek

Tevhit inancına karşı çıkılmasına sebep olan üçüncü psikolojik oluşumun adını Yüce Allah "kibir" olarak koymaktadır. Dikkat edilirse âyetteki kibrin de faili insandır.

Bu ayetin analizine benzer bir âyeti Zümer 59'da buluyoruz:

"Hayır! Ayetlerim sana gelmişti de sen onları yalanladın, büyüklük tasladın ve inkârcılardan oldun." Yo­rumunu yapmakta olduğumuz Nahl 22 ile bu ayetin müşterek noktalan "inkâr" ve "kibir “dir. İşte tevhit ile yani tek tanrı inancı ile mücadele verenlerin psikolojisi bu olmuş, olmakta ve olacaktır.

Bir taraftan kibir inkâr psikolojisini besleyip büyütmekte, diğer ta­raftan da inkâr psikolojisi kibri besleyip büyütmektedir. Tevhit inancına karşı koyan davranışların arkasında inkâr ve kibir vardır. Bu davranışlar, gübresi içinde tohumunu yetiştirdiği inkâr ve kibir tepkilerini ilâhî vahye ve peygamberlere kadar uzatan kocaman bir ağaç haline gelmektedir.

Yüce Allah Nahl 22. ayetiyle din eğitimcilerine davranışları analiz etme yeteneğini kazandırmakta, davranışların arka planındaki psikolojik alt yapıya dikkat çekerek, bu yapının düzeltilmesinin önemini vurgula­maktadır. Kur’an bozuk psikolojilerin analizini yaparak nasıl düzeltile­ceklerinin metotlarını da öğretmektedir. Tanrının tek olacağını benim­seyenlerin gönüllerindeki manevi hastalığın tedavi edilmesi için vahy ile peygamberler gönderilmiştir. 

B.Bayraklı

Bu yazı 161 sefer okunmuştur.