Sayfanın başına git
Önceki Sayfa
Ana Sayfa
Paylaş
Kur'an Ne Diyor? (YAKIN ARKADAŞ)
" 63. Onlar da: “Evet, fakat biz sana, [kö-tülükten yana olanların] şüphe edip durdukları şey[i duyurmak] için geldik” diye cevap verdiler, " ( Hicr - 63.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
YAKIN ARKADAŞ ( 28.10.2018 ) Paylaş

YAKIN ARKADAŞ

 

İnsanların mahşere getirilişi aşağıdaki gibi olacak

21. Herkes yanında bir götüren ve bir tanıkla gelecek. 

(KAF 50/21)

SÖZLÜKTE

Saik; sevk eden, yol gösteren

Şahit; tanıklık eden 

22. Andolsun, sen bunu görmezden gelmiştin. Derhal senin perdeni kaldıracağız. Bugün senin gözün çok keskindir, (denir). 

(KAF 50/22)

SÖZLÜKTE

Ayette geçen Hadid kelimesi “keskin” anlamına gelmektedir. Aslında bu kelimenin anlamlarından biri “demir” dir. Kök fiili hadde dir ve “sınır koyup ayırmak, kılıç veya bıçağı bilemek ve dikkatle bakmak” manalarına gelmektedir. İşte “bilenmek” manasından hareketle bu kelime, “insanın görüşü bilenmiş veya keskinleşmiş” anlamlarını kazanmaktadır.

Ayette geçen künte “sen idin” hitabı, tek tek bütün insanları, özellikle kâfirleri kapsamına almaktadır.

Gaflet kelimesi, “görmezlikten gelmek, inanmamak, habersiz olmak” manalarına gelmektedir. Aslında gaflet, “umursamamak, işin ciddiyetine aldırış etmemek, terk etmek, hakikati örtmek, aptal, bön ve çabuk aldanan”  manalarına da gelmektedir.” manalarına gelmektedir.

KEŞEF: Açmak 

ĞITÂE: Örtü 

 

23. Yanındaki arkadaşı: "İşte yanımdaki hazır" dedi.

(KAF 50/23)

SÖZLÜKTE

KARİN: Arkadaş, dost, yakın arkadaşı

KURANDA

İBLİS VE AVANESİ

 “ Dedi ki: "Madem öyle, beni azdırdığından dolayı onlar(ı insanları saptırmak) için mutlaka senin dosdoğru yolunda (pusu kurup) oturacağım."

(Araf 7/16)

 “ Sonra onlara; önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından musallat olacağım. Birçoklarını şükreder bulamayacaksın.”
(Araf 7/17)

 “ Allah şöyle buyurdu: "Alçak ve kovulmuş olarak çık oradan! Onlardan kim sana uyarsa, iyi bilin ki cehennemi sizlerle dolduracağım."
(Araf 7/18) 

KURAN’A UYMAK VEYA İBLİS VE AVENESİNE TABİ OLMAK

 “ Şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de onu düşman kabul edin. O kendi taraftarlarını, cehennemlik olmaya dâvet eder.
(Fatır 35/6) 

KURAN’A TABİ OLMAYANLAR

 “Kim Rahman'ın hikmetlerle dolu ders olarak gönderdiği Kur'ân'ı göz ardı ederse, Biz de ona bir şeytan sardırırız; artık o, ona arkadaş olur.”
(Zuhruf 43/36)

 “ Bu şeytanlar onları yoldan çıkarırlar,  ama onlar kendilerinin hâlâ doğru yolda olduklarını sanırlar.”

(Zuhruf 43/37)

“ Ta ki huzurumuza gelinceye kadar böyle devam eder. Huzurumuza çıktığında arkadaşına: "Keşke seninle aramız doğu ile batı arası kadar uzak olsaydı! Meğer sen ne kötü arkadaşmışsın!" der.”

(Zuhruf 43/38)
“ Zikir/Kur'an bana geldikten sonra, o saptırdı beni ondan. Şeytan, insan için bir rezil edicidir.”
(Furkan 25/29)

 “ Bârî kendilerine şiddetimiz geldiği vakit yalvarsaydılar, tövbe etseydiler! Fakat heyhat! Onların kalpleri kaskatı olmuş, şeytan da yapmakta oldukları mâsiyet ve günahları kendilerine süslemiş, cazip göstermişti.

(Enam 6/43)

Şeytan, insana yaptıklarını süslü gösterebilmesi için onun arkadaşı olması gerekiyor. Şu ayetlerde insanın hangi amellerle şeytanın arkadaşı, kardeşi ve dostu olduğunu görüyoruz:

 “Saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür.”

(İsra 17/27)

“ Biz onları birtakım yakınlarla/dostlarla çevreleyip sardık da onlar, önlerinde ve arkalarında ne varsa bunlara süslü gösterdiler. Kendilerinden önceki cin ve insan ümmetleri için hak olan söz, bunlar aleyhine de hak oldu. Çünkü bunlar, hüsrana uğrayanlardı.”

 (Fussilet 41/25)

Bu ayetlere bakınca bu dünyada şeytanı arkadaş edinen veya şeytanın arkadaş olduğu insanlar vardır. İşte bu dünyadaki arkadaşı olan şeytan mahşerde, onu cehennem için hazırladığını söyleyecektir. Bu noktada şu soruyu sormamız gerekiyor: Şeytanın orada bu şekilde konuşma fırsatı veya gücü olacak mıdır? Çünkü bazı âlimler olamayacağını iddia ediyorlar.

 “ İş bitirilince şeytan onlara şöyle dedi: "Allah size hak bir vaatle vaatte bulundu, ben ise vaat ettim ama vaadimden caydım. Benim sizin üzerinizde bir sultam yoktu. Sizi davet ettim, siz de bana uydunuz. Hepsi bu. Şimdi beni kınamayı bırakın da öz benliklerinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Aslında ben sizin, daha önceden beni şirk aracı yapmanıza karşı çıkmıştım. Zalimler için acıklı bir azap öngörülmüştür."

(İbrahim 14/22) 

YAKIN ARKADAŞI ŞÖYLE KONUŞACAK
“ Arkadaşı diyecek ki: Rabbimiz, onu ben azdırmadım. Onun kendisi dönüşü olmayan bir sapıklık içeresindeydi.”

(Kaf 50/27)

ALLAH’A ŞEYTANIN DOSTLUĞUNDAN SIĞINIP ŞÖYLE DUA ETMELİYİZ

 “ Ve de ki: "Rabbim, şeytanın kışkırtmalarından sana sığınırım."
(Müminun 23/97)

 “ Ve onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim.”
(Müminun 23/98)

Bu yazı 45 sefer okunmuştur.