Sayfanın başına git
Önceki Sayfa
Ana Sayfa
Paylaş
Kur'an Ne Diyor? (MÜNAFIKLARIN ÖZELLİKLERİNDEN BAZILARI)
" 36. [Bütün bunlar,] Rabbinden bir ödül, [Kendi] hesabına göre bir armağandır; " ( Nebe’ - 36.Ayet) ( Ayeti incele )
 
 
 
MÜNAFIKLARIN ÖZELLİKLERİNDEN BAZILARI ( 2.11.2018 ) Paylaş

MÜNAFIKLARIN ÖZELLİKLERİNDEN BAZILARI

 

*Dini para karşılığı anlatırlar.

(Tevbe 34)
*İnsanları Allah adı ile aldatır.

(Fatır 5)
*Namazı gösteriş için kılarlar.

(Maun 1-7)
*Hurafelerini ve masallarını dinden sanasınız diye ayetlerle süslerler hem de Arapça.

(Al İmran 78)
*Bildiklerini gizlerler.

(Bakara 159)
*Dinleyenlere anlattıklarını kendileri uygulamazlar.

(Bakara 44)
*Din anlamında sözü dinlecek nüfusa sahiptirler

(Bakara 23)
*Müşrikler, Allah’a inanırlar

(Ankebut 63)
*Müşrikler, Allah’ı kâinatın efendisi görmezler, efendileri başkadır.

(Neml 59.Bakara 286)
*Uydurma, çelişki, iftira dolu Hadisleri kabul etmeyenleri Nebi inkarcısı gibi gösterirler.

(Mearic 50,Araf 185)
*Atalarını sorgulamazlar. Geleneksel adetlerini dinselleştirirler.

(Bakara 170)
*Akıllarını kullanmazlar. Akıl devre dışıdır.

(Yunus 100)
*Resulün yolunda olduklarını iddia ederler.

(Al İmran 67)
*Kur'an'ı bilmezler. Sadece duyduklarını, hocalarının, âlimlerinin dediklerini din zannederler.

(Bakara 78)
*Allah'tan başka şefaatçiler edinirler.

(Zümer 44)
*Evliyaları, âlimleri, Velileri Allah'ın dostu zan ederler. Ve kendilerini kurtaracaklarını inanırlar.

(Ahkaf 46/9)
*Hadislerin Kur'an'ın açıklamasını olduğunu söylerler.

(Hud 11/1,2,Enam 65)
*Kur'an'da haram-helalleri yeterli görmezler ve kendileri bir sürü haram uydururlar. Dikkat edin hepsi haram uydururlar.

(Nahl 116,Maide 87.Maide 97)
*Temiz rızıkları ve süsleri haram kılarlar

(Araf 32)
*Allah'ın tek anılmasından hoşlanmazlar. Allah'ın yanında Nebileri, gavsları anınca mutlu olurlar.

(İsra 46)
*Din ile ilgili espriler, şakalar yaparlar.

(Enam 70)
*Kuranın bir kısmını kabul edip bir kısmını inkâr ederler.(Nesh Teorisi, Ayetin hükmünü kalkmıştır hüküm rivayetlerdir)

(Bakara 85)
*Allah'ın kitabında yazanı değil, kendi elleri ile yazdıklarını kitaptaki hükmü kabul ederler ve elleri ile yazdıkları bu kitabın

*Allah katından olduğunu söylerler, bunlardan para kazanırlar
(Kalem 36-38,Bakara 79)
*Detaycıdırlar.(Şu günah mı bu günah mı, namazda ayak hizam nasıl olmalı, orucum şunu yaparsam bozulur mu..)

(Maide 101)
*Para, mal biriktirirler.

(Hümeze 2)
*Altın ve gümüşü biriktirir Allah için ihtiyaç sahiplerine harcamazlar.

(Tevbe 34)
*Kur'an'a uyanları küçümserler, Dinin bu kadar basit olamayacağını iddia ederler. ''Eğitimin ne, Arapça bilir misin, bu kadar âlim bilemedi de sen mi bildin''

(Hud 27)
*Şirk sistemini bırakmazlar çünkü bırakırlarsa çıkarları alt üst olur.

(Ankebut 25)
*Bilime ve Allah'ın varlık delillerini gereksiz görürler.

(Al İmran 91)
*Mezhepçilerdir, fırkacılardır, grupçulardır.

(Rum 32)
*Bilgi edinmeden, araştırmadan hakkında bilgisi olmayan şeyin ardına düşerler.

(İsra 36)
*Kur'an'a uyalım denildiğinde Kur'an'a çağıran kişiyi *Sapmış, sapık, reformist olarak adlandırırlar.

(Rum 58)
*Kur'an'ı beğenmezler, ayetlerin değiştirilmesini isterler.

(Yunus 15)
*KADIN DÜŞMANIDIRLAR. İŞLERİ GÜÇLERİ KADINLARI KÖLELEŞTİRMEKTİR.

(Talak 6)
*Ruhbanlık ve dindarlık adı altında dünyadan el etek çekerler

(Kasas 77)
*Yeryüzünde bozgunculuk ve fesat çıkarırlar [din adına!!)

(Bakara 11)
*Yaptıkları kötü ve çirkin işlerin Allah'ın emri olduklarını söylerler.

(Araf 28)
*Farklı görüşten olan insanlara sürekli hakaret /küfür ederler.

(Al İmran 186)
*Şeyhleri, Velileri, Evliyaları Allah'a yakın olmak adına kulluk ederler ve bunları yol gösterici olarak bağlanırlar. (Zümer 3,İsra 111)
*Şirk koştukları varlıkların kendisi gibi kul olmadıklarını iddia ederler.

(Araf 194)
*Müşrik olduklarını bilmezler ve doğru yolda olduklarını zannederler

(Zuhruf 37)
*Peygamberleri ilah edinirler.

(Al İmran 80)
*Kur'an'da anlatılan dini kabul etmezler.

(Hucurat 16)
*Ayetleri okuyanlara saldıracak gibidirler.

(Hac 72)
*Allah'tan başkasının fayda ve zarar verebileceğine inanırlar

(Bakara 48/254)
*Heva ve heveslerini ilah edinirler

(Furkan 43)
*Sıkıntıları geçsin diye cincilere/büyücülere/hocalara/muskalara sarılırlar

(Hakka 42)
*Kur'an'ın eksik olduğunu bunun için başka kaynakların açıklamasına muhtaç olduğunu söylerler.

(Enam 115)
*Yol göstericinin Kur'an olmadığını söylerler.

(Bakara 2,Kamer 40)
*Allah dışında dostlar edinirler. Bu dostlarının hizmetlerini yaparlar.

(Şura 6)
*Kur'an'ın çelişkili, anlaşılmaz olduğunu söylerler

(Kamer 32,Kamer suresinde 4 kere anlamaya vurgu vardır.)
*Özgür düşünemezler, birilerine din adına muhtaç olduklarını düşünürler, kendilerinin güdülmesini isterler.

(Bakara 104)

 Kuran ne diyor.org

Bu yazı 34 sefer okunmuştur.