(Âl-i İmrân - 14.Ayet)

İBLİS VE MELEK MESELESİ

İBLİS VE MELEK MESELESİ

Bugün İslam ülkelerinde birçok Kuran âlimi, kendilerince tek bir ayete yorum getirerek İblisin meleklerden birisi olduğunu iddia etmektedirler. Bu düşünce tahrif edilmiş Yahudi din adamlarının elleriyle yazdıkları kitaplarda vardır. Yezidiler de bu düşünceye sahiptirler. İblis’in Allah tarafından görevlendirilmiş melek olduğunu iddia ederler.

Delil olarak kullandıkları ayete bakalım.

Ve meleklere: "Âdem İÇİN secde edin" dedik. İblis hariç (hepsi) secde ettiler. O ise, diretti ve kibirlendi, (böylece) kâfirlerden oldu.
(Bakara 2/34)

Meleklere secde edin dediğimizde İblis itaat etmedi kısmını alarak bu yoruma varmışlardır.

Buradaki secde Âdem’in nebiliğiyle ilgilidir. Secde de ona itaat etme, ona saygılı olma, ona indirdiğimiz ayetlere teslim olup o şekilde amel edin anlamı taşır. Kuran da Musa’ya indirilen ayetlere cinlerden bir kısmının teslim olduklarını bildirilmektedir. Cin suresinde de cinlerin kuranı dinleyip ona iman ettikleri bildirilmektedir.  Bu konu ile ilgili ayetler cinlerin Kuran’a tabi olduklarını bize göstermektedir. Bu ayetler makalenin sonunda verilecektir. Şimdi secdeye bir örnek verelim Kuran da Musa Nebi İsrailoğulları’na şehre girerken kapıdan secde ederek girin demektedir. Bu secde Allah için yapılan bir secde anlamında değildir. Secde nin anlamlarından sadece bir tanesidir.

Bakara 58, Araf 161

2.58 - Şöyle demiştik: "Girin şu kente; orada, dilediğiniz yerde bol bol yiyin. Kapıdan secde ederek girin ve 'Affet bizi!' deyin ki, hatalarınızı bağışlayalım. Biz güzel davranıp, güzellik üretenlere daha fazlasını da veririz."
Bakara 2/58

Buradaki secde o şehrin kurallarına uyun anlamındadır. Yasalarına uyun ve fitne çıkarmayın anlamındadır. Yoksa Allah’a secde eder gibi secde kast edilmemektedir.

7.161 - Onlara şöyle denildi: Şu kentte oturun, orada istediğiniz yerden yiyin. 'Affet' diye yalvarın; kapıdan da secde ederek girin ki, hatalarınızı bağışlayalım. Güzel düşünüp güzel iş yapanlara daha fazlasını da vereceğiz.
Araf 7/161

Şimdi tekrar konuya dönelim. Bir ayete bakıp da İblis melekti demek açıklamayı Allah’a bırakmak yerine kendisinin yapmış olmasıdır ki; Bu da ilahlığını ilan etmekle eş değerdir.
Bir tek ayetle İblis melektir sonucuna varılamayacağını bilmeleri gerekirken görmezlikten gelip kendi yorumlarını yaptılar.

İblis’in de diğer melekler den birisi olduğunu iddia ettiler. Hâlbuki İblis kelimesi iflas etmiş, Allah’tan hiçbir beklentisi kalmamış anlamına “eblese “ fiilinden türemiş bir kelimedir. Yahudi kaynaklarında adının Azezil olduğu iddia edilmektedir. Kuran kendi açıklamasını kendisi yapar ve bunu kimseye bırakmaz.

Şimdi ilgili ayetin açıklaması olan ayeti görelim.

 “Hani meleklere: "Âdem için secde edin" demiştik; İblis ‘in dışında (diğerleri) secde etmişlerdi. O cinlerdendi, böylelikle Rabbinin emrinden dışarı çıkmıştı. Bu durumda Beni bırakıp onu ve onun soyunu veliler mi edineceksiniz? Oysa onlar sizin düşmanlarınızdır. (Bu,) Zalimler için ne kadar kötü bir (tercih) değiştirmedir.

(Kehf 18/50)

İblis ‘in Allah'a isyan etmesi muhtemeldi. Çünkü o meleklerden değil cinlerden biriydi. Kur'an'da meleklerin kesinlikle ve yaratılıştan itaatkâr olduklarının açıkça ifade edildiğine dikkat edilmelidir. Birde meleklerin aile hayatı olup da çocukları olmaz. Onlarda erkeklik ve dişilik olmadığı sadece Allah’ın emirlerini yerine getiren, Allah’ı takdis eden, Allah’ı tesbih eden ve müminler için Allah’tan bağışlanma dileyen varlıklar olduğu Kuran’ı bilgilerle sabittir.

Aşağıdaki ayetler Allah meleklerin özelliklerini vermektedir.

Göklerdeki ve yerdeki canlı şeyler de melekler de yalnız Allah'a secde ederler ve hiç de büyüklük taslamazlar.
(Nahl 16/49)

Hâlbuki İblis büyüklük taslamıştır.

Üstlerinde egemen olan Rablerinden ürperirler ve emredildikleri şeyi yaparlar.

(Nahl 16/50)

Meleklerdeki Allah korkusu onları yanlış işler yapmaktan alıkoyar. Allah ne emrederse onu itirazsız yaparlar.
Ey iman edenler! Kendinizi ve yakınlarınızı ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlar ve taşlardır; üzerinde oldukça sert, güçlü melekler vardır. Allah kendilerine neyi emretmişse ona isyan etmezler ve emredildiklerini yerine getirirler.

(Tahrim 66/6)

Hâlbuki İblis isyan edenlerden olmuştur.
Meleklerin tersine cinler, insanlar gibidirler. İtaat etme veya etmeme seçeneklerine sahiptirler. Yani onlara da inanma veya inanmama, itaat etme veya isyan etme özgürlük ve yetkisi verilmiştir. Bu durum kesinlikle İblis’in melek olmadığını bütün açıklığıyla göstermektedir. Cin’in yaratılış şekli bildirilmiş ve Meleklerin tümünün toplu halde secde ettiği de Kuranda bildirilmiştir.

Cini/İblis'i de daha önce kavurucu ateşten yaratmıştık.
(Hıcr 15/27)

Meleklerin tümü, toplu halde secde ettiler.
(Hıcr 15/30)

İblis müstesna. O, secde edenlerle beraber olmaya karşı çıktı.
(Hıcr 15/31)

Şimdi cinlerin kendi ağızlarından özelliklerini dinleyelim.

46.29 - Hani Biz bir vakit cinlerden bir takımını Kur'ân dinlemeleri için sana göndermiştik. Kur'ân'ı işitip dinleyecek yere gelince birbirlerine: "Susun, dinleyin!" dediler. Okuma tamamlanınca kendi toplumlarına birer uyarıcı olarak döndüler.

46.30 - Dediler ki: "Ey kavmimiz, gerçekten biz, Musa'dan sonra indirilen, kendinden öncekileri doğrulayan bir kitap dinledik; hakka ve doğru olan yola yöneltip iletmektedir."

Ahkaf 46/29 

Elbette biz, o yol gösterici (Kur'an'ı) işitince, ona iman ettik. Artık kim Rabbine iman ederse, o ne (ecrinin) eksileceğinden korkar ve ne de haksızlığa uğrayacağından.

(Cin 72/13)

Ve elbette bizden müslüman olanlar da var, zulmedenler de. İşte (Allah'a) teslim olanlar, artık onlar 'gerçeği ve doğruyu' araştırıp bulanlardır.

(Cin 72/14)

Zulmedenler ise, onlar da cehennem için odun olmuşlardır.

(Cin 72/15)

Melekler ise Allah’ın saygın kullarıdır. Allah saygın kullarına ceza vermez. Onlar Allah’a yakın olanlardır. Cehennemde görevli melekler, insan ve cinlere şöyle seslenecekler

6.130 - Ey cin ve insan topluluğu, içinizden size ayetlerimi aktarıp okuyan ve size bu karşı karşıya geldiğiniz gününüzle sizi uyarıp korkutan elçiler gelmedi mi? Onlar: "Nefislerimize karşı şehadet ederiz" derler. Dünya hayatı onları aldattı ve gerçekten kâfir olduklarına dair kendi nefislerine karşı şehadet ettiler.

Enam 6/130

Her şeyin en doğrusunu Allah bilir!

Kuran ne diyor

Yazıyı paylaş