(Sâffât - 93.Ayet)

GÜNLÜK HAYATTA ALLAH’I ZİKRETMEK

GÜNLÜK HAYATTA ALLAH’I ZİKRETMEK

Kimse “ilah” sız olamaz. Eğer insanoğlu tek ilah olan Allah’ın kendisini tanımladığı gibi tanımaz ve iman etmezse, ister istemez kendine bir ilah bulmak zorundadır. Çünkü insanın fıtratı bunu gerekli kılıyor.

Hiç kimse “İlah’ın içeriği olan sekiz mananın yerini kafasında ve kalbinde boş bırakamaz:

Sığınılan, güvenilen, yardım istenen, en çok sevilen, en çok korkulan, her söylediği mutlak gerçek olan, mutlak itaate layık, tek kurtarıcı”

Kişi bunların tamamını Allah’tan almalıdır. Aksi halde birileri fark ettirmeden bu boşlukları doldurur.

36.74 - Yardım görürler umuduyla, Allah'tan başka ilahlar edindiler.

36.75 - Onların (o ilahların) kendilerine yardım etmeye güçleri yetmez; oysa kendileri onlar için hazır bulundurulmuş askerlerdir.

(Yasin 36/74-75)

Mallarınız, evlatlarınız, siyasetiniz, şeyhleriniz, kanaat önderleriniz, abileriniz gibi şeyleri ilah edinmiş olabilirsiniz. Sizi Allah’ı zikretmekten alıkoyuyorsa; Kuran o kimselerin mahşerde çok kötü duruma düşeceğinden bahsetmektedir. 

Zikir Allah'ı çokça hatırlamaktır. Yani hayatımızın her safhasında yapacağımız fiillerde Allah’ı hatırlayıp, onun razı olacağı veya men edeceği hususları aklımızda tutmaktır.

Evlerimiz ve iş yerlerimiz mescit yapılacak. Yani Allah’a secde edilen mekâna dönüştürülecek. Bu secde Allah’a boyun eğip ona göre hareket etmek manasına gelir. Ticari hayatımız ve aile hayatımız Kuran’a uygun olacak demektir.

Salâta önem verilecektir. Bilhassa sabah namazına dikkat edilecek. O namaz şahitlidir. Evlerinizde ve her yerde yanınızda Kuran taşıyın. Her fırsatta birkaç ayet okuyup tefekkür edin. Zekâtınızı verin infakınızı yapın. Allah’ı çokça hamd ve tesbih edin.

Selam verip ve almalar saygılı ve içten olsun, insanlarla güzel kelimeler kullanarak saygılı konuşun. İnsanları; siyaseti, ekonomiyi ve dini kullanarak aldatmayın. Alış verişlerde de aldatmayın. Aldatmanın her türlüsünden sakının. Zira Rabbimiz aldatanları lanetlemiştir.

Söz verirseniz yerine getirin. Şahitliği Allah için yapın, para için, siyaset için veya menfaatin veya da korkudan etkilenerek yalana şahitlik etmeyin. Allah’tan korkarak şahitliği doğruca yerine getirin.

Vatan savunmasında, hastalıkta, ibadetlerimizde sabırlı olun.  Sabırla hayatın her meşakkatine göğüs germek ve mücadele etmek Allah’ın mümin kullarına emridir. Dini tebliği ve yardım faaliyetlerini, en yakınlarımızdan başlayarak uzağa doğru yayın.

Emaneti sizin inancınıza mensup ve ehliyet sahibi kimselere verin. Bu emanet müminlerin işlerini takip etmeye talip olanlara karşı verilecek emanettir. Her verdiğiniz beyat oyu ehil olmayanların yapacağı her uygunsuz işe sizi de onun suçuna ortak yapar.

Beytul mâle el uzatanların cenaze dualarına katılmayın. Onların hallerinden bahsederken onları övecek davranışlardan vaz geçin. Yoksa Allah’ın gazabını üzerinize çeker, veballerine de ortak olursunuz. Saptırdığınız insanların veballerinden de size azap isabet eder. Zalime destek vermek ve ondan yana olmak onun yaptığı ve yapacağı her işte sizi de sorumlu hale getirir.

İnsanların iyi halleri sizde haset duygusu uyandırıyorsa, kötü halleri de sevindiriyorsa çok ciddi bir tehlike ile karşı karşıyasınız demektir. Bu nefis halinden Rabbinize sığının.

Yani nefsimizde, ailemizde, yakınlarımızda ve toplumla olan münasebetlerimizde Allah, ı hatırlayacağız.

Ücretle din ticareti yapanların arkasında namaza durmayacağız. Onları kendinize önderler edinmeyin. Her fırsatta Kuranı Tilavet edin. Kuranı bırakıp başka veliler edinmeyin.

Aklıselim bir kalp sahibi olun. Yani şirkten, riyadan, kinden, hasetten ve tüm kötü duygu ve düşüncelerden uzak durun.

Tövbe suresi 119 da emredilen Salih kimselerle birlikte olun. Ne siyasilere ne rûhbânlara ne zengin ve şımarık makam sahiplerine kul olmayınız.

Şeytana tapmayın. O şeytan sizi Kuran yolundan uzaklaştıran ve kendisine çağıran insan ve cinlerden oluşur.

Sadece Allah'a kul olun. Ne kendinizi ne de başkalarını tesbih etmeyin. Takdis etmeyin. Bunu sadece Allah’a yapın. Allah için sevin ve Allah için öfke duyun. Çünkü böyle bir duygu imanın alametidir.

Allah'tan mağfiret dileyecek ve ona tövbe edeceğiz. Bilhassa hiç bir ihtiyacımız olmadığını sandığımız zamanlarda Allah’a dua edip O'na muhtaç olduğumuzu arz edeceğiz. Allah Teâlâ kendisine dua etmeyen kullarına değer vermez. Dua şirkten kurtuluştur. Dua isteyeceğin Rabbini bilmektir.

Helal ve haramları Kurandan bulup ona itibar edin. Kuran hayatımız olmalıdır. Çünkü ondan hesaba çekileceğiz. Yaşam biçimimizi gözden geçirelim. Ne kadarı Kuran ne kadarı da ondan bundan veya nefsimizdendir. Allah bizi hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çekelim. En büyük aldanma insanların kendilerini aldatmasıdır.

Allah kendisini zikretmeyeni felaha eriştirmez. Zikir tilavettir, zikir düşünmedir, zikir Allah’ın yeryüzünde ve evrende mevcut yasalarını okumak ve tatbik etmektir. Her işimizde ve her yerde yapacağımız her amelde Allah’ın rızasına uygun düşüp düşmediğini Kuranla test etmektir.

Allah cümlemizi kendisini zikreden kullarından kılsın.

KURAN NE DİYOR

Yazıyı paylaş